Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Luleå

Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.
Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå
Nyckelfärdig leverans. Totalinvestering inkl. maskin ca 160 mkr.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad samt tillbyggnad av industribyggnad.
Totalrenovering av reningsverk i Luleå
Entreprenaderna omfattar tillbyggnad av ny rötkammarvolym och rötslamlager med tillhörande maskinell utrustning vid Uddebo avloppsreningsverk. Den nya rötkammaren byggs som en kompletterande volym lika befintlig rötkammare för redundans samt utökad kapacitet. Entreprenaderna omfattar också utbyte av gasklocka, gasfackla samt viss gasbehandlingsutrustning. I omfattningen ingår utbyte av värmeväxlare för befintlig rötkammare samt konvertering till fjärrvärme för uppvärmning av processutrustning och lokaler. Vid genomförandet skall produktionsförlusterna av biogas minimeras, dvs tiden för driftstopp på gasproduktion minimeras. Upphandling sker genom att beställaren infordrar anbud och träffar avtal om följande entreprenader: E01. Entreprenad för mark och byggnadsarbeten, GE E02. Entreprenad för VVS E03. Entreprenad EL och styrutrustning E04. Entreprenad för maskin – ME
Nybyggnad av biltvätt i Luleå
Gör det själv tvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad, utvändig ändring och parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industrihall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad, samt invändig ändring och montage av skylt.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Installation av ny säkerhetscistern.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Rivning av pumpstation i Luleå
Ansökan om rivningslov för pumpstation.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av väderskydd/busskur och cykeltak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Nybyggnad av återvinningsstation med stängsel el. plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: