Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gällivare

Fläktar och tillbehör samt montage till ventilationssystem under jord (Fabian 1250) Malmberget
Den senaste huvudnivån i Malmberget är på 1250 meters avvägningen, vilken i dagsläget betjänar malmkropparna vid östra fältet. LKAB bedriver projektet Fabian 1250 som syftar till att förlänga denna huvudnivå till att även omfatta Fabian malmen som ligger en bit ifrån östra fältet. Den nya huvudnivån för Fabian innebär att transportortar, tappslingor, snedbanor, bergstigar, ventilationsstigar m.m. kommer att anläggas. Tappområdet kommer att förses med ventilation liksom spionorter, ställverk, slambassänger m.m. vilket innebär att ett antal mindre fläktar erfordras. För att tillgodose tillräckligt kapacitet i det så kallade primära systemet så kommer både fläktstationen för friskluft och evakuering att byggas ut. För detta krävs några större fläktar. Det är fläktar och tillhörande utrustning för detta projekt såsom backspjäll, montageplåtar m.m. samt montage av dessa som denna förfrågan avser.
Containerställverk 400 V, Fabian 1250, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian 1250. Denna förfrågan avser leverans av två stycken Containerställverk för placering på Fabian 1250.
Mek och rör, Pumpstation Fabian 1250 Malmberget
I LKAB:s gruva i Malmberget skall anläggs ett nytt produktionsområde vid Fabian malmkropp avv1250. Förutom bergtappar, kraftförsörjning, ventilationsanläggning etc. skall pumpstation för gruvvatten anläggas med tillhörande rörledningar samt spolvatten för tappgrupper, pumpstation, pumpgrop och räddningstjänstuttag.
Papptakläggning 1700 kvadrat MVD Vitåfors Malmberget
Papptakläggning 1700 kvadrat MVD Vitåfors Malmberget Visning på plats av Mikael Yngman tel. 0970 761 80 Arbetet påbörjas efter överenskommelse med lev. dock senast 1 nov. 2017
Rivning Hematitbandgång ("Tuben") Vitåfors, Malmberget
Rivning av Hematitbandgång ("Tuben"). 1. Demontering Maskiner/rör och el utrustning. 2. Rivning Bandgång Bandgången är belägen väster om Sovringsverket. Bandgången inklusive stålstöd som skall rivas är mellan omlastarhus vid Sovringsverket och MP-ficktoppen.
Ombyggnad av värmesystem vid vattenverk i Gällivare kommun
Objektet avser ombyggnad av värmesystem med värmepump, råvatten som värmekälla, nytt radiatorsystem i lågtemperaturutförande, rivning av befintliga oljepannor och elpanna samt rivning av rörsystem i huvudsak inom pannrum/värmecentral.
MPBA Anrikning - EL och Montage Malmberget
Elmontage nya sektion 7 i Malmberget, ca 10.000 timmar.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tält (lagerhall).
Tillbyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov tillbyggnad sportboda.
Renovering av toaletter i Bandugnsverket Malmberget
Denna förfrågan avser renovering av tre stycken toaletter i Bandugnsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov för sandförråd.
Nybyggnad av sophus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 5 st sophus, samt flytt av p-platser.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: