Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Boden

Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av reparationsplats på Bodens Garnison
En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning.
Nybyggnad av väderskydd på Bodens Garnison
Avser ny utbildningshall/väderskydd för 10 st fordon/ledningscontainers. Lokalen skall användas för utbildnings och övningsverksamhet. Nyanläggning av anslutande vägar och mark ingår i projektet.
Nybyggnad av dataindustri i Boden
Nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av förråd i Boden
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Boden
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Nybyggnad av pumphus.
Rivning av förråd i Boden
Rivning av brandbod.
Nya skrapverk till Svedjans ARV, Bodens
Uppdraget omfattar demontage och byte av maskinell utrustning i slutsedimenteringsbassänger på Svedjans ARV i Bodens kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: