Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Växjö

Nybyggnad av verkstad, kontor mm, Växjö
Projektet avser nybyggnad av teknikens hus på ca 1700 m2 fördelat på 2 stycken plan med verkstadslokal, lärarmiljöer, personalutrymmen samt kontor. Byggnaden byggs samman med befintlig byggnad hus M med en kopplingsgång på plan 2 över befintlig GC-väg. Byggnaden rymmer en större verkstadslokal samt sedvanliga lär-/kontorsmiljöer.
Ev. nybyggnad av företagsby m.m.i Växjö
Inget beslut taget. Igångsättning ej fastställd. Kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Ev. nybyggnad av lager vid Smaland Airport i Växjö
Inga beslut tagna. Projektet ligger stilla. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Avser nybyggnad av industribyggnad och butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager och verkstad i Växjö
Ligger på is. Planerat projekt. Projektet omfattar tillbyggnad med 100-200 kvm inrymmande lager och verkstadslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Växjö
Ändrad användning av lokal till daglig verksamhet, fasadändring samt ändring av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
fasadändring upptagande av port och dörr.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av förrådstält och kontorsbod.
Nybyggnad av besöksplats vid Åsnens nationalpark, Kronobergs län
Objektet avser nybyggnation av Väderskyddsbyggnad och Toalettbyggnad med förråd m.m, byggande och utplacering av träskärmar för information, utplacering och förankring av utemöbler samt anläggande av gångytor med stenmjöl inom besöksplatsen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: