Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Tingsryd

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.
Åtgärdande av styr och övervakning vid vattenverk i Ryd
Projektet avser ombyggnad i vattenverk.
Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.
Nybyggnad av växthus i Tingsryd
Avser nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: