Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lessebo

Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Nybyggnad av silo i Lessebo
Ansökan om bygglov för silos samt tippgrop.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: