Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (8)
Ljungby (1)
Markaryd (9)
Tingsryd (7)
Växjö (17)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Växjö
Nybyggnad av industri lager och kontor. Kontorsdelen byggs i tre plan.
Ev. nybyggnad av företagsby m.m.i Växjö
Inget beslut taget. Igångsättning ej fastställd. Kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad på ca 5000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Råvattenledning till vattenverk i Älmhult
Avser ombyggnad av ren- och råvattenledning mellan vattenverk och Älmekulla längs Gothards väg. Längd 1700m.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Ev. nybyggnad av lager vid Smaland Airport i Växjö
Inga beslut tagna. Projektet ligger stilla. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av produktionslokal i Växjö
Ändrad användning av Saab's föredetta restauranglokal till daglig verksamhet, fasadändring samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Rivning av gamla kommunalanläggningen vid Söderleden, Växjö
avser rivning av f.d. verkstäder, förråd, kontor mm inom fastigheten Bäckaslöv 1. Området som idag inrymmer ca 17 st byggnader i varierande skick och komplexitet har brukats av Tekniska förvaltningens förråds och verkstadsverksamhet sedan 1950-talet. Många av byggnaderna är enkla hallbyggnader i trä och stål men även flervåningsbyggnader förekommer.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Utredningar behövs. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev. sanering.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av mark vid glasbruk i Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Igångsättning oviss.
Sanering av glasbruk i Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredning pågår. Man ska lämna in bidragsansökan. Igångsättning ej fastställd.
Ev sanering av mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Man ska lämna in bidragsansökan. Ovisst när detta kan utföras.
Ev marksanering vid glasbruk i Rydefors, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst när detta kan komma till utförande.
Ev marksanering vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst när marksanering kan påbörjas.
Ev sanering av glasbruk Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst om och när projektet kan komma till utförande.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Avser nybyggnad av industribyggnad och butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tak mm på g:a ekonomibyggnad i Växjö
Avser takrenovering ca 250 kvm, byte av takmaterial och takavvattning samt målning av fasader mm. Option på utbyte av 3 st vikportar och 1 st takskjutport samt 2 st förrådsdörrar.
Tillbyggnad av verkstad i Tingsryd
Avser tillbyggnad av verkstadslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Avser tillbyggnad med 3 st lasthus för lossning/lastning av lastbilar.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avser uppsättning av lagertält, asfaltering. Kostnaden är uppskattad.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lager.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning, av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Tillbyggnad av lagerhall, nybyggnad av skärmtak och rivning av bef. skärmtak samt flyttning av lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning, anpassning av lokalen.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad lov för uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
fasadändring upptagande av port och dörr.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Tillbyggnad av torp med lokal för hunddagis och nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Uppsättning av befintlig fiskestuga.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält t o m december 2020.
Nybyggnad av lager i Växjö
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av lagertält t.om 2028.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad förråd, uppställning stålcontainrar.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, lekstuga.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av förrådstält och kontorsbod.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av tak.
Rivning av industrihus i Markaryd
Avser rivning del av industrilokal.
Rivning av byggnad i Notteryds naturreservat, Växjö
Avser rivning av 1 plans byggnad på plintar ca 100 kvm. Kan ev tillkomma gjutning av ny platta.
Tillbyggnad av kallager i Alvesta
Avser gjutning av betongplatta och resning av ytterväggar till kallager och lastkaj.
Renovering av maskinrum i Lessebo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Avser tillbyggnad av ett skärmtak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: