Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (7)
Ljungby (12)
Markaryd (1)
Tingsryd (5)
Växjö (11)
Älmhult (3)
Nybyggnad av lagerlokal och ingenjörslaboratorie i Ljungby
Projektet avser en ny lagerlokal och dels ett nytt ingenjörslabb med tillhörande kontor.
Nybyggnad av verkstad, kontor mm, Växjö
Projektet avser nybyggnad av teknikens hus på ca 1700 m2 fördelat på 2 stycken plan med verkstadslokal, lärarmiljöer, personalutrymmen samt kontor. Byggnaden byggs samman med befintlig byggnad hus M med en kopplingsgång på plan 2 över befintlig GC-väg. Byggnaden rymmer en större verkstadslokal samt sedvanliga lär-/kontorsmiljöer.
Tillbyggnad av industri i Ljungby
Planer finns för utbyggnad av industriverksamhet på ca 1250 kvm.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Åseda
Avser nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus
Avser nybyggnad av industrihus som planeras bli mellan 3200-3500 m2.
Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.
Nybyggnad av lager i Åseda
Avse nybyggnad lager. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen. Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Åseda
Avser nybyggnad industri.
Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industribyggnad och butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Åseda
Nybyggnad lager.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Ljungby
Utvändig ändring på industribyggnad samt parkering.
Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av optisk sorteringsanläggning samt skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Uppförande av vindskydd/tält.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad industribyggnad, lagertält.
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Avser utvändig ändring av fasad och takfall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Avser utvändig ändring av industribyggnad, takbyte.
Nybyggnad av trävaruindustri i Alvesta
Nybyggnad av askrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av bodar och försäljningstält, tidsbegränsat lov tom 2017-12-31.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av cykelskydd, tillbyggnad med skärmtak samt installation av braskamin/rökkanal.
Nybyggnad av tälthall i Alvesta
Nybyggnad av industribyggnad (tält).
Nybyggnad av växthus i Tingsryd
Avser nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.
Utvändigt underhåll av glasbruk i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Avser tillbyggnad av förråd på återvinningsstation.
Nybyggnad av besöksplats vid Åsnens nationalpark, Kronobergs län
Objektet avser nybyggnation av Väderskyddsbyggnad och Toalettbyggnad med förråd m.m, byggande och utplacering av träskärmar för information, utplacering och förankring av utemöbler samt anläggande av gångytor med stenmjöl inom besöksplatsen.
Nybyggnad av entré i Markaryd
Avser tillbyggnad av entré i industrihus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: