Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (11)
Ljungby (9)
Markaryd (7)
Tingsryd (8)
Växjö (16)
Älmhult (5)
Nybyggnad av lagerlokal och ingenjörslaboratorie i Ljungby
Projektet avser en ny lagerlokal och dels ett nytt ingenjörslabb med tillhörande kontor.
Nybyggnad av verkstad, kontor mm, Växjö
Projektet avser nybyggnad av teknikens hus på ca 1700 m2 fördelat på 2 stycken plan med verkstadslokal, lärarmiljöer, personalutrymmen samt kontor. Byggnaden byggs samman med befintlig byggnad hus M med en kopplingsgång på plan 2 över befintlig GC-väg. Byggnaden rymmer en större verkstadslokal samt sedvanliga lär-/kontorsmiljöer.
Tillbyggnad av industri i Ljungby
Planer finns för utbyggnad av industriverksamhet på ca 1250 kvm.
Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.
Nybyggnad av råvattenpumpstation Delary mm i Älmhult
Entreprenaden omfattar två huvuddelar: Huvuddel l - Råvattenpumpstation Delary som innefattar anläggande av ny råvattenpumpstation i Delary inkl. projektering av byggnad. Rivning av Delary vattenverk, Ledningsarbeten. l huvuddel l ingår också en kassun med bl.a. flödesmätare och reglerventil i anslutning till Älmhults vattenverk. Huvuddel 2 - Råvattenpumpstation Sjöstugan som avser renovering av byggnad och maskinutrustning i råvattenpumpstation Sjöstugan i nordvästra Älmhults centrum.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Nybyggnad av industri i Markaryd
Avser nybyggnation för bilservice, industri, handel, kontor och lager. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av verkstad i Åseda
Avser nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus
Avser nybyggnad av industrihus som planeras bli mellan 3200-3500 m2.
Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager i Växjö
Avser nybyggnad av förrådshotell.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.
Nybyggnad av lager i Åseda
Avse nybyggnad lager. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Åtgärdande av styr och övervakning vid vattenverk i Ryd
Projektet avser ombyggnad i vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Åseda
Avser nybyggnad industri.
Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Ombyggnad av tak mm på ekonomibyggnad i Växjö
Objektet avser takrenovering ca 430 m2 inkl byte av takmaterial och takavvattning samt option på utbyte av 4 st vikportar med littra P1 och P2.
Utbyggnad av sågverk i Långasjö
Avser utbyggnad av sågverk på ca 80 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av lager i Älmhult
Avser nybyggnad lager och kontorsbyggnad på ca 600-700 kvm.
Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lessebo
Avser fasadändring Floen 2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Utvändig ändring av industribyggnad, takbyte.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Ljungby
Utvändig ändring på industribyggnad samt parkering.
Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Åseda
Nybyggnad lager.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Avser utvändig ändring av fasad och takfall.
Nybyggnad av trävaruindustri i Alvesta
Nybyggnad av askrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av bodar och försäljningstält, tidsbegränsat lov tom 2017-12-31.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av cykelskydd, tillbyggnad med skärmtak samt installation av braskamin/rökkanal.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Växjö
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad industribyggnad, lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Uppförande av vindskydd/tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Tingsryd
Avser nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggn.
Nybyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Rivning av förråd i Lessebo
Anmälan om rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av glasbruk i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för förrådstält.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad.
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.
Tillbyggnad av skärmtak i Lessebo
Avser tillbyggnad av skärmtak på återvinningsstation.
Nybyggnad av besöksplats vid Åsnens nationalpark, Kronobergs län
Objektet avser nybyggnation av Väderskyddsbyggnad och Toalettbyggnad med förråd m.m, byggande och utplacering av träskärmar för information, utplacering och förankring av utemöbler samt anläggande av gångytor med stenmjöl inom besöksplatsen.
Nybyggnad av entré i Markaryd
Avser tillbyggnad av entré i industrihus.
Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: