Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (10)
Ljungby (6)
Markaryd (13)
Tingsryd (9)
Uppvidinge (10)
Växjö (9)
Älmhult (11)
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Ev. nybyggnad av företagsby m.m.i Växjö
Inget beslut taget. Igångsättning ej fastställd. Kostnad kan ej anges.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Ev. nybyggnad av lager vid Smaland Airport i Växjö
Inga beslut tagna. Projektet ligger stilla. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av produktionslokal i Växjö
Ändrad användning av Saab's föredetta restauranglokal till daglig verksamhet, fasadändring samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av mark vid glasbruk i Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Igångsättning oviss.
Sanering av glasbruk i Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredning pågår. Man ska lämna in bidragsansökan. Igångsättning ej fastställd.
Ev sanering av mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Man ska lämna in bidragsansökan. Ovisst när detta kan utföras.
Ev marksanering vid glasbruk i Rydefors, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst när detta kan komma till utförande.
Ev marksanering vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst när marksanering kan påbörjas.
Ev sanering av glasbruk Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ansvarsutredning pågår. Ovisst om och när projektet kan komma till utförande.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Utredningar behövs. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev. sanering.
Nybyggnad av lager i Åseda
Avse nybyggnad lager. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Avser nybyggnad av industribyggnad och butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager och verkstad i Växjö
Ligger på is. Planerat projekt. Projektet omfattar tillbyggnad med 100-200 kvm inrymmande lager och verkstadslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Åseda
Avser nybyggnad industri.
Tillbyggnad av verkstad i Tingsryd
Avser tillbyggnad av verkstadslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avser uppsättning av lagertält, asfaltering. Kostnaden är uppskattad.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning, av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter.
Rivning av industrihus i Markaryd
Ansökan om lov för rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, lagertält.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd till förskola.
Nybyggnad av silo i Lessebo
Ansökan om bygglov för silos samt tippgrop.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad lov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Avser utvändig ändring av industribyggnad, takbyte.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
fasadändring upptagande av port och dörr.
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av optisk sorteringsanläggning samt skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Alvesta
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Uppsättning av befintlig fiskestuga.
Rivning av ekonomibyggnad i Markaryd
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnader.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av lagertält.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad förråd, samt rökkanal.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, förråd för tillfälligt lagerutrymme.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, lekstuga.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Nybyggnad av förrådsbyggnad till flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av förrådstält och kontorsbod.
Nybyggnad av tälthall i Alvesta
Nybyggnad av industribyggnad (tält).
Nybyggnad av besöksplats vid Åsnens nationalpark, Kronobergs län
Objektet avser nybyggnation av Väderskyddsbyggnad och Toalettbyggnad med förråd m.m, byggande och utplacering av träskärmar för information, utplacering och förankring av utemöbler samt anläggande av gångytor med stenmjöl inom besöksplatsen.
Renovering av maskinrum i Lessebo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: