Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivnings av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att uppföra en ny fabriksbyggnad i Kalmar alternativt Oskarshamn. Fabriken kan komma att byggas i två etapper.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för invallning.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, däckverkstad.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Upplag/miljöstation samt plank och skylt.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagertält för avfallslagring.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak till cyklar.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av förråd, 2017-07-01 - 2024-06-30.
Nybyggnad av växthus i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av växthus, 10 år.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, uterum.
Tillbyggnad av fläktrum i Kalmar
Fläktrum på tak/vind, eco-heater återvinningsaggregat, energiprojekt, 23 byggnader fördelat på fastigheterna flintan 1 och gnejsen 1,.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. skärmtak för bussar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15, se ärende 2017-2380.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av cykeltak/skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av dagvattenpumpstation, Nybyggnad av avloppspumpstation Dörby 8:117,7:18.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd samt ändrad användning, från förråd till lägenhet.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: