Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Nybyggnad av panncentral i Orrefors
Avser flytt av befintlig panncentral till Orrefors samt sex stycken virkestorkar.
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
Nybyggnad av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Rivning av silo i Torsås
Avser rivning av silo i Bergkvara Hamn.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av lagerlokal.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal som byggs ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av kallhall.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Upphandling av nätverksutrustning, Nybro kommun
Avser upphandling av nätverksutrustning.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Vimmerby
Bygglov, industri/ handel/kontor/vård/skola.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Utsättning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Emmaboda
Vissefjärda 1:171, periodiskt tidsbegränsat bygglov, komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Bygglov, komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Vimmerby
Bygglov, komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Oskarshamn
Fasadändring av bilverkstad för elever.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Fasadändring, nybyggnad av skärmtak, ny skyltpylon samt ny tank.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Installation av ventilation i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggna av lusthus.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - bygglov för fristående skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av utomhusmuseum/skärmtak.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över varuutlämning.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Anläggning av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Vimmerby
Anmälan ändring i bärande konstruktion.
Rivning av förråd i Vimmerby
Anmälan, rivning av förråd.
Rivning av förråd i Vimmerby
Anmälan, rivning.
Nybyggnad av lager i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation - avlopp.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av lager i Torsås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av pumpstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Utvändigt underhåll av förråd i Borgholm
Bygglov för utvändig ändring av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd/miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt bod.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnation av silo/bufferttank.
Rivning av magasin i Kalmar
Rivning av magasinsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Torsås
Rivning av skärmtak och installationer.
Rivning av komplementbyggnad i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbygggnad av skärmtak på 200kvm.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal samt rivning.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal, lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Torsås
Tillbyggnad. lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: