Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Vimmerby
Om och tillbyggnationen av fabriken kommer ske stegvis mellan 2018 och 2020.
Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad av verkstadslokal med kontor och personallokaler samt sammanlänkning mot befintlig byggnad om ca 2500 kvm. Verkstadsdel 1 våning, kontorsdel 2 våningar
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Ombyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Omläggning av tak på lagerbyggnad i Mörbylånga
Avser takbyte på befintlig lagerbyggnad om 1650 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad. Ingen byggstart under 2018.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av panncentral i Västervik
Nybyggnad av 3 panncentraler Gunnebo 15:5,15:1,15:4.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av personalutrymmen och personallokal samt rivning av befintligt personalutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal som byggs ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av kallhall.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av sophus/miljöhus i Emmaboda
Nybyggnad av sophus på skolområdet i Vissefjärda.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrar planlösning industibyggnad,ändring av ventilation samt installation av rökkanal.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal, lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av stall i Mönsterås
Tillbyggnad av stallar för värphöns.
Tillbyggnad av lager i Torsås
Tillbyggnad. lagertält.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Västervik
Uppförande av utrymningstrappor samt räcken.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Utsättning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Emmaboda
Vissefjärda 1:171, periodiskt tidsbegränsat bygglov, komplementbyggnad.
Tillbyggnad av frysanläggning i Emmaboda
Vissefjärda 16:10, bygglovsansökan för utbyggnad kyl-och frysrum samt altan.
Rivning av skärmtak i Torsås
Rivning av skärmtak och installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbygggnad av skärmtak på 200kvm.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation (skråla pumpstation).
Nybyggnad av återvinningsstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnation av silo/bufferttank.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av väderskydd med fast tak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av miljöhus, carport, parkeringsplatser, plank solceller på tak samt rivning av garage.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av pumpstationer samt marklov.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak på automatstation samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över varuutlämning.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lastkaj i Kalmar
Anläggning av lastplats och parkeringsplats samt två skyltar.
Nybyggnad av lager i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om bygglov för spånfilteranläggning.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt bod.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Oskarshamn
Fasadändring av bilverkstad för elever.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industri samt rivning.
Utvändigt underhåll av panncentral i Kalmar
Fasadändring av panncentralbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Fasadändring, nybyggnad av skärmtak, ny skyltpylon samt ny tank.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Inredning av kontorslokal samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av kontor till en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: