Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att uppföra en ny fabriksbyggnad i Kalmar alternativt Oskarshamn. Fabriken kan komma att byggas i två etapper.
Nybyggnad av panncentral i Orrefors
Avser flytt av befintlig panncentral till Orrefors samt sex stycken virkestorkar.
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Ombyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Ny slamavvattningsutrustning i Mönsterås
Avser installation av en ny slamavvattningsutrustning vid Gäddenäs reningsverk som ersättning till den befintliga slampressen. Omfattar leverans, uppförande och driftssättning av den nya slamavvattningsutrustningen inkl. erforderliga el-och automatikinstallationer resp. byggnadsarbeten.
Åtgärder för kväverening vid reningsverk i Kårehamn
Tidigare planer på nybyggnad av reningsverket har utgått. Troligen blir det en annan lösning med ledningar till annat reningsverk. Ramkontrakterad entreprenör kommer i så fall att utföra projektet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
Nybyggnad av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av verkstad i Torsås
Utvändig ändring av mack.
Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av lager-industribyggnad.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Rivning av magasin i Kalmar
Rivning av magasinsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring.
Nybyggnad av verkstad i Mörbylånga
Nybyggnad av verkstad samt butiksdel.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. rivning. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal som byggs ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av industri i Vimmerby
Bygglov, industri/ handel/kontor/vård/skola.
Upphandling av nätverksutrustning, Nybro kommun
Avser upphandling av nätverksutrustning.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - bygglov för fristående skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av utomhusmuseum/skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - nybyggnation miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för cistern.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Bygglov, komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Vimmerby
Bygglov, komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Anläggning av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Vimmerby
Anmälan ändring i bärande konstruktion.
Rivning av förråd i Vimmerby
Anmälan, rivning av förråd.
Rivning av förråd i Vimmerby
Anmälan, rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation - avlopp.
Rivning av soprum i Högsby
Ansökan om rivningslov för soprum.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Borgholm
Bygglov för utvändig ändring av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd samt ändrad användning, från förråd till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd/miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt bod.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Oskarshamn
Fasadändring av bilverkstad för elever.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Installation av ventilation i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggna av lusthus.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av cykeltak/skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Nybyggnad av lager i Torsås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstationsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av tryckstegringsstation i det allmänna va-ledningsnätet.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod Borgholm 11:1, 11:42.
Rivning av komplementbyggnad i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av förråd, 2017-07-01 - 2024-06-30.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbygggnad av skärmtak på 200kvm.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: