Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Sanering av glasbruk i Kalmar län
Geohydrologi, förorenad mark, sediment samt åtgärdsteknik.
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att uppföra en ny fabriksbyggnad i Kalmar alternativt Oskarshamn. Fabriken kan komma att byggas i två etapper.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. tillbyggnad. ombyggnad. utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering.
Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.
Nybyggnad av vattenverk i Högsby
Ansökan om marklov för nybyggnad av fördröjningsmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - bygglov till och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk
Avser ombyggnad och renovering av delar av el- och styrsystem vid Hultsfreds Avloppsreningsverk. Befintligt system ska kompletteras med nya moduler.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Ombyggnad av verkstad i Kalmar
Ändring av planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av kontor-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västervik
Tillbyggnad av demonteringshall.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Utvändigt underhåll av verkstad i Torsås
Utvändig ändring av verkstad/mack.
Utvändigt underhåll av industrihus i Torsås
Utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för invallning.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med cykelskjul och skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådstält.
Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av skärmtak över plats för tidigare bensinpumpar.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådet.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av växthus, 10 år.
Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av bef förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av väderskydd samt rivning av befintligt.
Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - byggnation av miljöhus samt boende parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för inbyggnad under skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagertält för avfallslagring.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation Bläsinge 5:11,Gårdby 7:13,17:1,Hagby 3:3,Brostorp 48:1,Övra Ålebäck S:4.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av silo.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak till cyklar.
Rivning av förråd i Emmaboda
Emmabo 1:493, ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Emmabo1:493, bygglovsansökan för tillbyggnad av pannrum för flispanna.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av lagerlokal, rivning av lastbrygga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring, industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Kalmar
Fläktrum på tak/vind, eco-heater återvinningsaggregat, energiprojekt, 23 byggnader fördelat på fastigheterna flintan 1 och gnejsen 1,.
Nybyggnad av förråd i Torsås
Iordningställande av mark för industri. nybyggnad av komplementbyggnad, mur och plank.rivning av ekonomibyggnader. ändring av marknivån.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. skärmtak för bussar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15, se ärende 2017-2380.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av dagvattenpumpstation, Nybyggnad av avloppspumpstation Dörby 8:117,7:18.
Nybyggnad av verkstad i Oskarshamn
Nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad vid förskola.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak vid industribyggnad.
Nybyggnad av glasbruk i Nybro
Bygglov - tidsbegränsat bygglov för sommarglashytta.
Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för inrättande av fast cistern och silo.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Rivning av panncentral i Högsby
Ansökan om rivning, panncentral.
Ombyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om bygglov för flytt av ängslada.
Tillbyggnad av tvätthall i Kalmar
Utökning biltvättsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av rökeri i Torsås
Ändring av takutformning samt insättning av nya fönster.
Rivning av förråd i Emmaboda
Örnen 6, ansökan om rivningslov för tre byggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad samt uppsättning av 2 skyltar.
Tillbyggnad av lager i Mönsterås
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt isättning av dörr.
Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av magasin i Västervik
Tillbyggnad av magasin.
Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med förråd för varutransportvagnar.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Uppförande av betongsilo.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Upplag/miljöstation samt plank och skylt.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Uppställning av byggbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring - 2 nya dörrar samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: