Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att uppföra en ny fabriksbyggnad i Kalmar alternativt Oskarshamn. Fabriken kan komma att byggas i två etapper.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. tillbyggnad. ombyggnad. utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, däckverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Ny slamavvattningsutrustning i Mönsterås
Avser installation av en ny slamavvattningsutrustning vid Gäddenäs reningsverk som ersättning till den befintliga slampressen. Omfattar leverans, uppförande och driftssättning av den nya slamavvattningsutrustningen inkl. erforderliga el-och automatikinstallationer resp. byggnadsarbeten.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västervik
Tillbyggnad av demonteringshall.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. rivning. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för invallning.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad, del av dokumentet 5.
Nybyggnad av växthus i Emmaboda
Långasjö 8:5, bygglovsansökan för växthus.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - nybyggnation miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak vid industribyggnad.
Nybyggnad av glasbruk i Nybro
Bygglov - tidsbegränsat bygglov för sommarglashytta.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Rivning av soprum i Högsby
Ansökan om rivningslov för soprum.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - byggnation av miljöhus samt boende parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för inbyggnad under skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Kalmar
Fläktrum på tak/vind, eco-heater återvinningsaggregat, energiprojekt, 23 byggnader fördelat på fastigheterna flintan 1 och gnejsen 1,.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Montage av ny port i industribyggnad (Byggnad B653).
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggna av lusthus.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. skärmtak för bussar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15, se ärende 2017-2380.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Nybyggnad av avloppspumpstation, namnerum 10:1 och lyckhult 1:15.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av cykeltak/skärmtak.
Nybyggnad av verkstad i Oskarshamn
Nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd samt ändrad användning, från förråd till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad vid förskola.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation Bläsinge 5:11,Gårdby 7:13,17:1,Hagby 3:3,Brostorp 48:1,Övra Ålebäck S:4.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak till cyklar.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av tryckstegringsstation i det allmänna va-ledningsnätet.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, uterum.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådstält.
Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod Borgholm 11:1, 11:42.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Tidsbegränsat lov: nybyggnad av förråd, 2017-07-01 - 2024-06-30.
Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med förråd för varutransportvagnar.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Uppställning av byggbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Torsås
Utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: