Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värnamo

Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring på industribyggnad. (målning av fasader)
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för utförande av sluttäckning i etapper av duk på avfallsanläggning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad/förråd.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak samt tillfälligt bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: