Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2022.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st avloppsreningsverk i Värnamo.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av industribyggnad, samt målning av fasader.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Sökt bygglov. Tillbyggnad av lager.Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: