Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Värnamo

Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad/förråd.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillstuga.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för container att användas som miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Rivning av vattenverk i Värnamo
Rivning av gammalt vattenverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: