Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Jönköping
Omfattar nybyggnad av lager och kontor. Hela bygget är på 20 000 kvm. Avser 2 våningar med arbetsplatser, ca 10 kontor
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad. Golvyta på 3600kvm + ytterligare 2400kvm kontorsyta.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Avser tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Invändigt underhåll och tillbyggnad av industri i Jönköping
Invändigt underhåll samt höjning av tak på industribyggnad.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:45).
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av nytt kyllager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Utvändig ändring del av lagerbyggnad (glasfasad) uppsättning av två fasadskyltar.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av industribyggnad. Nytt kontor samt lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (solcellspaneler).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Råby 6:2).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad med garage, verkstad och kontor samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 2:28).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Invändigt underhåll av lager i Jönköping
Inredande av ytterligare lokal i lager/kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Jönköping
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor samt anordnande av parkeringsplatser, uppsättning av fasadskylt och marklov för schaktning och fyllning av markområde (blivande Hedenstorp 2:30).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av p-platser.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd (kallager).
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd/gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådshall och containrar.
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av cykelställ med tak och vindskydd.
Nybyggnad av tvätthall i Jönköping
Nybyggnad av fordostvätt.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av skärmtak samt montering av nytt väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av bostads- och handelshus med tak över entrédörr/skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd, tak o väggar på bef grund.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Jönköping
Nybyggnad av silo samt ombyggnad av pannrum Häljaryd 1:297, Öggestorp 1:21.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av industribyggnad i Jönköping
Nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad, solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring på industribyggnad kombihuv på tak.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av cykelställ med tak och vindskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppställande av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: