Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Stigamo, Torsvik
Avser nybyggnad av fabrik och kontor på 13000 kvm, huskroppen byggs mestadels i 1 våning men med entresol i en del. Tomtyta: 60000 kvm. Start för markarbeten var i maj 2017.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad. Golvyta på 3600kvm + ytterligare 2400kvm kontorsyta.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. I denna etapp ingår 1 huskropp som byggs i 1 våning + teknikutrymme på entresolplan. Ca 2400 kvm.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs i Jönköping
Utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Avser tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Stigamo 1:45).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:45).
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Nybyggnad av Svarttorp vattenverk, Jönköping
Avser ombyggnation av vattenverk samt lösning för bättre vattenkvalitet genom att hitta ny råvattentäkt.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:29).
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (solcellspaneler).
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Utvändig ändring del av lagerbyggnad (glasfasad) uppsättning av två fasadskyltar.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av isolerad dukhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppställande av källsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppställande av tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring på industribyggnad kombihuv på tak.
Ombyggnad av silo i Jönköping
Ändring av förråd (byte av bränslesilo till en större).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad (ombyggnad av omklädning).
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Jönköping
Nybyggnad av silo samt ombyggnad av pannrum Häljaryd 1:297, Öggestorp 1:21.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av industribyggnad i Jönköping
Nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnadav miljöstation och parkering.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Jönköping
Nybyggnad av fordostvätt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd/gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådshall och containrar.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Uppförande av gastank och platta.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: