Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jönköping

Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Jönköping
Omfattar nybyggnad av lager och kontor. Hela bygget är på 20 000 kvm. Avser 2 våningar med arbetsplatser, ca 10 kontor
Nybyggnad av fabrik och kontor i Stigamo, Torsvik
Avser nybyggnad av fabrik och kontor på 13000 kvm, huskroppen byggs mestadels i 1 våning men med entresol i en del. Tomtyta: 60000 kvm. Start för markarbeten var i maj 2017.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande hedenstorp 2:25, det stora) kommer vara på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. I denna etapp ingår 1 huskropp som byggs i 1 våning + teknikutrymme på entresolplan. Ca 2400 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor, 1300 kvm. Sanering av markområde.
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av isolerad dukhall.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av väderskydd och cykelgarage.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppställande av källsorteringsbyggnad.
Rivning av pumpstation i Jönköping
Rivning av pumpstation.
Rivning av kylanläggning i Jönköping
Rivning av transportabel kylmaskin.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av tält.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Jönköping
Nybyggnad av transportabel kylmaskin - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd och provtagningsbrunn.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnadav miljöstation och parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av 4 st tält.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Uppförande av gastank och platta.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av silo i Jönköping
Ändring av förråd (byte av bränslesilo till en större).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad (ombyggnad av omklädning).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Avser utvändig ändring av industribyggnad (ommålning av tak och fasad). Uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av Visingsö sortergård
Avser ombyggnad av en återvinningscentral vid visingsö sortergård i Jönköping .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: