Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gnosjö

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet avser tillbyggnad av befintligt industrihus, flyttning av befintligt kallförråd samt markarbete med sprängning.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö
Bygglov för biltvättsanläggning, Rivningslov för rivning av biltvättsanläggning Gårö 1:265.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri på ca 500-600 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri, Marklov för höjning av mark Töllstorp 1:622.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Förhandsbesked för tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri, Rivningslov för rivning av industri Hillerstorp 3:109.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ny enté.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Töllstorp 1:595,Hillerstorp 11:20.
Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt l -stöd.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Rivning av lastkaj i Gnosjö
Rivningslov för rivning av utlastningsbrygga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: