Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gislaved

Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Avser nybyggnad av en prefab panncentral samt anläggande av ca 1000 m fjärrvärmerör.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av fläktrum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola (fläktrum).
Nybyggnad av silo i Gislaved
Nybyggnad av silotorn 4 st.
Rivning av skärmtak i Gislaved
Rivningslov för rivning av skärmtak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagertält samt rivningslov för rivning av bef.tält.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (utbyte av befintligt).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärm.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av bilverkstad i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av bilverkstad (attefallsåtgärd).
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: