Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gislaved

Nybyggnation av industri, Smålandsstenar
Projektet avser nybyggnation av anläggning med en BTA på 23.000 m2 vid Kärrvägen.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för flyttning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enkel bod.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för påbyggnad av tak på garage och förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärm.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser en förhöjning av tak på industrihus i Gislaved.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: