Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (13)
Gislaved (15)
Gnosjö (10)
Habo (2)
Mullsjö (2)
Nässjö (5)
Sävsjö (5)
Tranås (6)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (14)
Värnamo (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad. Golvyta på 3600kvm + ytterligare 2400kvm kontorsyta.
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2022.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Avser nybyggnad av häststall med sidobyggnader för skötselplatser samt ströförråd och grovförråd.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Ny råvattenledning till Aneby vattenverk, Jönköping
Avser anläggande avledningsförläggning mellan råvattenbrunn och vattenverk.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st avloppsreningsverk i Värnamo.
Rivning av industribyggnader i Skillingaryd
Avser rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Invändigt underhåll och tillbyggnad av industri i Jönköping
Invändigt underhåll samt höjning av tak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av industribyggnad, samt målning av fasader.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager, magasin i Tranås
Avser nybyggnad av lager.
Anpassning av avloppsreningsverk i Stockaryd
Anpassning av bef. avloppsreningsverk till bräddverk för överförande av spillvatten till Djupadalsverket i Sävjö.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokal i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av materialsilo.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall och förråd samt kontor med lager.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Invändigt underhåll av lager i Jönköping
Inredande av ytterligare lokal i lager/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av nytt kyllager.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning, fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Utvändig ändring del av lagerbyggnad (glasfasad) uppsättning av två fasadskyltar.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av industribyggnad. Nytt kontor samt lager.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av industrihus i Gnosjö
Rivningslov för rivning av industri.
Nybyggnad av sågverk i Jönköping
Nybyggnad av hyvelhus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor samt anordnande av parkeringsplatser, uppsättning av fasadskylt och marklov för schaktning och fyllning av markområde (blivande Hedenstorp 2:30).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Råby 6:2).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad med garage, verkstad och kontor samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 2:28).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 1:99).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Jönköping
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av cykelställ med tak och vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd (kallager).
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivning av befintlig del.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Nybyggnad av hönshus.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd, tak o väggar på bef grund.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av bef byggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad förrådsbyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivning av skorsten på affärshus.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av skärmtak samt montering av nytt väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Tranås
Ändrad användning, kiosk till förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad, solcellsanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Uppförande av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad (montering av solceller).
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Tillbyggnad av förråd i Tranås
Tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Uppförande av arbetsbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av cykelställ med tak och vindskydd.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Sökt bygglov. Tillbyggnad av lager.Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagertält samt rivningslov för rivning av bef.tält.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av bostads- och handelshus med tak över entrédörr/skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med soprum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: