Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (8)
Eksjö (11)
Gislaved (23)
Gnosjö (18)
Habo (1)
Mullsjö (4)
Nässjö (2)
Sävsjö (10)
Tranås (7)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (12)
Värnamo (26)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.
Nybyggnation av industri, Smålandsstenar
Projektet avser nybyggnation av anläggning med en BTA på 23.000 m2 vid Kärrvägen.
Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:24). Markanläggningen ligger på 1426267.
Nybyggnad av lager och kontor i Jönköping
Omfattar nybyggnad av lager och kontor. Hela bygget är på 20 000 kvm. Avser 2 våningar med arbetsplatser, ca 10 kontor
Nybyggnad av fabrik och kontor i Stigamo, Torsvik
Avser nybyggnad av fabrik och kontor på 13000 kvm, huskroppen byggs mestadels i 1 våning men med entresol i en del. Tomtyta: 60000 kvm. Start för markarbeten var i maj 2017.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande hedenstorp 2:25, det stora) kommer vara på ca 1000 kvm.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län.
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad/kontorsbyggnad. (Skogsservice i Jönköping kommer ha sitt huvudkontor i byggnaden)
Tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning med en yta på 600 m2.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av tre industri byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor, 1300 kvm. Sanering av markområde.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Ändrad planer från ombyggnad till nybyggnad. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Nybyggnad av tvättstugor i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av 2 stycken huskroppar som innehåller 8 stycken tvättstugor på innergård vid flerbostadshus.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Återuppbyggnad av nedbrunnen ladugård med loge i Linderås
Avser återuppbyggnad av en ladugård som brann ner i Linderås.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (sorterhall).
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet avser tillbyggnad av befintligt industrihus, flyttning av befintligt kallförråd samt markarbete med sprängning.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält i Tranås.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö
Bygglov för biltvättsanläggning, Rivningslov för rivning av biltvättsanläggning Gårö 1:265.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri på ca 500-600 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri, Marklov för höjning av mark Töllstorp 1:622.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring för nya portar.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Förhandsbesked för tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri, Rivningslov för rivning av industri Hillerstorp 3:109.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Rivning och nybyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad (verkstadshall och ny port).
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Habo
Avser nybyggnad av två tvätthallar, Prästebolet 12:1 & Brandstorp.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Rivning av lager i Aneby
Ansökan rivningslov industri- och lagerbyggnader.
Rivning av industrihus i Aneby
Ansökan rivningslov industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Aneby
Aver en tillbyggnad av en lagerbyggnad
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av isolerad dukhall.
Nybyggnad av verkstad i Tranås
Verkstad,kallager.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av brandskydd.
Rivning av stall i Aneby
Avser rivning av stallbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ny enté.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av en industribyggnad i Jönköping.
Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av komplementbygnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Nybyggnad av lagerbyggnad/tält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: