Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (6)
Eksjö (5)
Gislaved (17)
Gnosjö (17)
Habo (0)
Mullsjö (4)
Nässjö (1)
Sävsjö (4)
Tranås (8)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (10)
Värnamo (19)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Jönköping
Omfattar nybyggnad av lager och kontor. Hela bygget är på 20 000 kvm. Avser 2 våningar med arbetsplatser, ca 10 kontor
Nybyggnad av fabrik och kontor i Stigamo, Torsvik
Avser nybyggnad av fabrik och kontor på 13000 kvm, huskroppen byggs mestadels i 1 våning men med entresol i en del. Tomtyta: 60000 kvm. Start för markarbeten var i maj 2017.
Nybyggnad av lokal till Bilförsäljning, verkstad o. drivmedelsförsäljning, Jönköping
Avser en nybyggnad av lokal där bilförsäljning samt verkstad skall ingå. Citagon AB ÄR leverantör av stommen inkl sandwich och TRP.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande hedenstorp 2:25, det stora) kommer vara på ca 1000 kvm.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Avser nybyggnad av en prefab panncentral samt anläggande av ca 1000 m fjärrvärmerör.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. I denna etapp ingår 1 huskropp som byggs i 1 våning + teknikutrymme på entresolplan. Ca 2400 kvm.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av industrilokaler mm i Gislaved
Marken utmed Anderstorpsvägen får enligt förslaget användas till kontor, hotell, restaurang, vård och utbildning. Stora delar av fastigheten är sedan tidigare planlagd men för området i öster i anslutning till Tippvägen mfi finns för närvarande ingen detaljplan. Denna mark kan användas likvärdigt med intilliggande område, d.v.s. för industri, verksamheter och kontor.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor, 1300 kvm. Sanering av markområde.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Återuppbyggnad av nedbrunnen ladugård med loge i Linderås
Avser återuppbyggnad av en ladugård som brann ner i Linderås.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.
Tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält i Tranås.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av verkstad i Tranås
Verkstad,kallager.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av isolerad dukhall.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Förhandsbesked för tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri, Rivningslov för rivning av industri Hillerstorp 3:109.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lasthus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av lasthus samt parkeringsutrymme, Anmälan om installation av solceller Gårö 1:377.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Rivning av lager i Aneby
Ansökan rivningslov industri- och lagerbyggnader.
Rivning av industrihus i Aneby
Ansökan rivningslov industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ny enté.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning.
Ombyggnad av silo i Jönköping
Ändring av förråd (byte av bränslesilo till en större).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad (ombyggnad av omklädning).
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av väderskydd och cykelgarage.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Uppställande av källsorteringsbyggnad.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Tranås
Utbyte av befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppförande av 4 st tält.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Uppförande av gastank och platta.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranås
Tillbyggnad industri (skärmtak).
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av kylanläggning i Jönköping
Nybyggnad av transportabel kylmaskin - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd och provtagningsbrunn.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad,skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnadav miljöstation och parkering.
Rivning av förråd i Mullsjö
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av pumpstation i Jönköping
Rivning av pumpstation.
Rivning av kylanläggning i Jönköping
Rivning av transportabel kylmaskin.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av tält.
Rivning av förråd i Gnosjö
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av lastkaj i Gnosjö
Rivningslov för rivning av utlastningsbrygga.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: