Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (8)
Gislaved (18)
Gnosjö (8)
Habo (1)
Mullsjö (4)
Nässjö (0)
Sävsjö (7)
Tranås (5)
Vaggeryd (5)
Vetlanda (14)
Värnamo (22)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av färskvarulager i Jönköping
Avser nybyggnad av färskvarulager i Jönköpning på 11 000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Stigamo, Torsvik
Avser nybyggnad av fabrik och kontor på 13000 kvm, huskroppen byggs mestadels i 1 våning men med entresol i en del. Tomtyta: 60000 kvm. Start för markarbeten var i maj 2017.
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad. Golvyta på 3600kvm + ytterligare 2400kvm kontorsyta.
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Avser nybyggnad av en prefab panncentral samt anläggande av ca 1000 m fjärrvärmerör.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. I denna etapp ingår 1 huskropp som byggs i 1 våning + teknikutrymme på entresolplan. Ca 2400 kvm.
Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av sortergård i Gränna
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Letar för närvarande en plats att bygga på.
Utvidgning av Höganloft industriområde i Tranås
Utvidgning av industriområdet med ungefär 50 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Ny råvattenledning till Aneby vattenverk, Jönköping
Avser anläggande avledningsförläggning mellan råvattenbrunn och vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Avser tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Rivning av industribyggnader i Skillingaryd
Avser rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring på industribyggnad. (målning av fasader)
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ny lagerhall där gammal ska monteras ner samt utökning av befintligt tält.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:45).
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Tillbyggnad av verkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad med däcklager (kall-lager).
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser renovering av husfabrik samt tillbyggnad med ca 200 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för utförande av sluttäckning i etapper av duk på avfallsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av fläktrum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola (fläktrum).
Nybyggnad av tvätthall i Jönköping
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrilokal i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för installation av ny gasoltank.
Anpassning av avloppsreningsverk i Stockaryd
Anpassning av bef. avloppsreningsverk till bräddverk för överförande av spillvatten till Djupadalsverket i Sävjö.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad lagerlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad (solcellspaneler).
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Jönköping
Utvändig ändring del av lagerbyggnad (glasfasad) uppsättning av två fasadskyltar.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av industribyggnad, ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nyggnad lager/kontor.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor samt anordnande av parkeringsplatser, uppsättning av fasadskylt och marklov för schaktning och fyllning av markområde (blivande Hedenstorp 2:30).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med kontor, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av p-platser.
Tillbyggnad av lager i Tranås
Om- och tillbyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av industrihus i Gnosjö
Rivningslov för rivning av industri.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Råby 6:2).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad med garage, verkstad och kontor samt anordnande av parkeringsplatser (blivande Hedenstorp 2:28).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad/förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Jönköping
Nybyggnad av silo samt ombyggnad av pannrum Häljaryd 1:297, Öggestorp 1:21.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Nybyggnad av silotorn 4 st.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av industribyggnad i Jönköping
Nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mullsjö
Marklov, iordningställande av ÅVC.
Rivning av skärmtak i Gislaved
Rivningslov för rivning av skärmtak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagertält samt rivningslov för rivning av bef.tält.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av bostads- och handelshus med tak över entrédörr/skärmtak.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av bef byggnad.
Rivning av skorsten i Mullsjö
Rivning av betongskorsten.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sävsjö
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Jönköping
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Uppställande av tält.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: