Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Strömsund

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Nybyggnad av silo i Strömsund
Nybyggnad av en industrisilo.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: