Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Härjedalen

Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande industribyggnad.
Förluftningsutrustning för avloppsreningsverk i Funäsdalen och Tänndalen
Avser installation av en så kallad ”förluftning” i befintliga dammar belägna i Funäsdalen och Tänndalen.
Ombyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för flytt av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2st förråd + 1st fördelningshus för snökanon.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st avloppspumpstationer Tännäs Kyrkby 19:3, Funäsdalen 28:5, Malmagen 2:14.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förrådsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov för sopbehållare.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov för underjordsbehållare Vemdalens Kyrkby 43:104,43:309,43:312.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegring.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: