Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Åre

Ny värmeproduktionsanläggning vid panncentral i Åre. Etapp 1
Denna funktionsentreprenad omfattar komplett leverans och montage av panna 6,0 MW med till hörande hjälputrustning, komplett bränslehanteringssystem, rökgaskondenseringsanläggning, rökgasrening elektrofilter samt VVS installation, fjärrvärmepumpar med tillhörande VVX för inkoppling mot befintligt fjärrvärmesystem.
Ombyggnad av produktionslokal i Åre
Ombyggnad av byggnad för anpassning av verksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Åre
Anläggande av återvinningsstation (ändrad placering).
Tillbyggnad av produktionslokal i Åre
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av produktions- och lagerlokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak med stödmur.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: