Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Åre

Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Tillbyggnad av produktionslokal i Åre
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Åre
Tidsbegränsat lov för uppsättning av förrådstält.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak med stödmur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Åre
Anläggande av återvinningsstation (ändrad placering).
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation Västra Skogen etapp 2, Bydalen Hallen.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av produktionslokal i Åre
Ombyggnad av byggnad för anpassning av verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: