Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (1)
Krokom (9)
Ragunda (0)
Åre (11)
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Ombyggnad/renovering av pumpstation i Östersund
Avser nya avloppspumpar, nytt reservkraftverk samt byte av ventilationssystem.
Rivning industrilokaler/fd Slakteri
Rivning av fd Slakteri. 4 fastigheter varav en större huvudbyggnad. Yta ca 10 000 kvm. Saneringsarbete (asbest, PCB etc enl miljöinventering), rivning av ledningar och kanalisationer i mark fram till anslutningspunkter, lätt rivning av installationer och inredning, tung rivning av Stommar. Senaste 10 åren har fastigheterna använts som företagslokaler och förrådsverksamhet.
Uppförande av återställningsenhet för räddningstjänsten, Östersund
Avser nybyggnad av saneringslokal för Räddningstjänstens utrustning om ca 250 kvm.
Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Förluftningsutrustning för avloppsreningsverk i Funäsdalen och Tänndalen
Avser installation av en så kallad ”förluftning” i befintliga dammar belägna i Funäsdalen och Tänndalen.
Nybyggnad av frysanläggning i Krokom
Nybyggnad av fryslager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Rätan
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Strömsund
Tillbyggnad av en spolhall.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Tillbyggnad av betongindustri i Strömsund
Tillbyggnad av härdkammaranläggning.
Tillbyggnad av lastkaj i Krokom
Tillbyggnad av laskaj till kök på förskola.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak med stödmur.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Krokom
Nybyggnad av ersättningsbyggnad tälthall under vintern.
Tillbyggnad av produktionslokal i Åre
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Tidsbegränsat lov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Åre
Tidsbegränsat lov för uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av stall i Krokom
Nybyggnad av hästboxar.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation Västra Skogen etapp 2, Bydalen Hallen.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Krokom
Nybyggnad av väderskydd/busskur.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnadav lusthus.
Ombyggnad av produktionslokal i Åre
Ombyggnad av byggnad för anpassning av verksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Åre
Anläggande av återvinningsstation (ändrad placering).
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd.
Ombyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för flytt av byggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av bageri i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande bagarstuga.
Rivning av förråd i Krokom
Rivning av byggnad.
Åtgärdande av yttre miljö industriområden i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: