Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (2)
Krokom (2)
Ragunda (0)
Åre (1)
Ny panna i befintlig torkanläggning i Bräcke, etapp 2
Avser ny panna i befintlig torkanläggning. 15 MW energianläggning för hetvatten till virkestorkar. Totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. Vidare ingår pannhus och rörentreprenad.
Ny värmeproduktionsanläggning vid panncentral i Åre. Etapp 1
Denna funktionsentreprenad omfattar komplett leverans och montage av panna 6,0 MW med till hörande hjälputrustning, komplett bränslehanteringssystem, rökgaskondenseringsanläggning, rökgasrening elektrofilter samt VVS installation, fjärrvärmepumpar med tillhörande VVX för inkoppling mot befintligt fjärrvärmesystem.
Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.
Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.
Om- och tillbyggnad av Torsta Ladugård
Ombyggnadsarea: Bef lösdrift 400 kvm Kalvstall 200 kvm Nybyggnadsarea: Utökad lösdriftshall 235 kvm Ny nedgrävd gödselkulvert ca 35 m. Rivning: Kallförråd ca 18 kvm.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Ombyggnad av risk- och krislab i Östersund
Objektet omfattar bland annat fasadändring på laboratorium samt installation av ny hiss.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Ombyggnad/renovering av pumpstation i Östersund
Avser nya avloppspumpar, nytt reservkraftverk samt byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Nybyggnad av silo i Strömsund
Nybyggnad av en industrisilo.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2st förråd + 1st fördelningshus för snökanon.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st avloppspumpstationer Tännäs Kyrkby 19:3, Funäsdalen 28:5, Malmagen 2:14.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegring.
Rivning av reningsverk i Rätan
Rivning av reningsverk/förråd i Klövsjö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: