Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (2)
Krokom (3)
Ragunda (0)
Åre (1)
Ny panna i befintlig torkanläggning i Bräcke, etapp 2
Avser ny panna i befintlig torkanläggning. 15 MW energianläggning för hetvatten till virkestorkar. Totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. Vidare ingår pannhus och rörentreprenad.
Ny värmeproduktionsanläggning vid panncentral i Åre. Etapp 1
Denna funktionsentreprenad omfattar komplett leverans och montage av panna 6,0 MW med till hörande hjälputrustning, komplett bränslehanteringssystem, rökgaskondenseringsanläggning, rökgasrening elektrofilter samt VVS installation, fjärrvärmepumpar med tillhörande VVX för inkoppling mot befintligt fjärrvärmesystem.
Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127).
Nybyggnad av verkstad, kontor och personallokal i Krokom
Plintar som grund. Omfattar 500 kvm kontor och personallokaler, 8 kontorlokaler. Ca 900-1000 kvm verkstad.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av Torsta Ladugård
Ombyggnadsarea: Bef lösdrift 400 kvm Kalvstall 200 kvm Nybyggnadsarea: Utökad lösdriftshall 235 kvm Ny nedgrävd gödselkulvert ca 35 m. Rivning: Kallförråd ca 18 kvm.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Miljöteknisk undersökning (förstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att påvisa eventuella föroreningar i mark och grundvatten på fd fabriksområdet i Ulriksfors och i sediment i kanalen och i nedströms liggande Fångsjön.
Ombyggnad/renovering av pumpstation i Östersund
Avser nya avloppspumpar, nytt reservkraftverk samt byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande industribyggnad.
Förluftningsutrustning för avloppsreningsverk i Funäsdalen och Tänndalen
Avser installation av en så kallad ”förluftning” i befintliga dammar belägna i Funäsdalen och Tänndalen.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Krokom
Nybyggnad av tak över skjutplatser för hagelskytte och skjutkurar.
Nybyggnad av skärmtak i Krokom
Nybyggnad av väderskydd/busskur.
Nybyggnad av sophus i Rätan
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov för sopbehållare.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov för underjordsbehållare Vemdalens Kyrkby 43:104,43:309,43:312.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegring.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Nybyggnad av stall i Krokom
Nybyggnad av hästboxar.
Ombyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för flytt av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2st förråd + 1st fördelningshus för snökanon.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st avloppspumpstationer Tännäs Kyrkby 19:3, Funäsdalen 28:5, Malmagen 2:14.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förrådsbyggnad.
Rivning av reningsverk i Rätan
Rivning av reningsverk/förråd i Klövsjö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: