Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Varberg

Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Byggstart tidigast kvartal 1 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral.
Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.
Tillbyggnad av verkstad i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av verkstadslokal och lager.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Utvändig renoveirng av verkstad i Varberg
Projektet avser byte av fönster på verkstadsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Tidsbegränsat bygglov, bod.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Varberg
Avfallsbehållare.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: