Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Tillbyggnad av verkstad i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av verkstadslokal och lager.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler och kontor. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskatta kostnad.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Utvändig renoveirng av verkstad i Varberg
Projektet avser byte av fönster på verkstadsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Nybyggnad väderskydd.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.
Demontering och flyttning av solcellstak i Varberg
Projektet avser demontering och flyttning av solcellstak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: