Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Laholm

Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Rivning av fd industribyggnad med kontor i Laholm
Rivningsobjektet är beläget i Laholms centralort, mellan Klarabäcksgatan och Toffelgatan. Industrifastigheten som skall rivas är belägen i anslutning till bostäder.
Nybyggnad av lasthus i Laholm
Ansökan om bygglov för omlastningsstation.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av tvätthall i Laholm
Bygglov ändrad användning industrilokaler till biltvätt/däckservice.
Tillbyggnad av silo i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cementsilos.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av silo i Laholm
Bygglov nybyggnad av spannmålssilor.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd/grilltak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: