Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Laholm

Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändrad användning industri och tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov lagertält.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av bussgarage för ytterligare 2 bussar.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av silo i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cementsilos.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: