Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Laholm

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Avser nybyggnad av kallager.
Ombyggnad av reservkraftanläggning vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av reservkraftanläggning vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.
Ombyggnad av rötkammare vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av rötkammare vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.
Rivning av fd industribyggnad med kontor i Laholm
Rivningsobjektet är beläget i Laholms centralort, mellan Klarabäcksgatan och Toffelgatan. Industrifastigheten som skall rivas är belägen i anslutning till bostäder.
Ombyggnad av tvätthall i Laholm
Bygglov ändrad användning industrilokaler till biltvätt/däckservice.
Rivning av växthus i Laholm
Rivningslov växthus.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation, tillbyggnad av slamavvattningsbyggnad samt diverse rivning Lagaholm 3:17.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd/grilltak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: