Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kungsbacka

Om- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Sökt bygglov i förebyggnade syfte. Planer finns för fördubbling av verksamheten med om- och tillbyggnad av produktion och lager. Inget bestämt i dagsläget.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser ändrad användning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation-nybyggnad och tryckstegringsstation-nybyggnad.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Rivning - avloppspumpstation.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov-verksamhet Bolsheden 1:48,1:62. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad + skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Taköverbyggd mopedparkering.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-tält.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industribyggnad i Kungsbacka
Projektet avser rivning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: