Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kungsbacka

Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av restaurangverksamhet om ca 600 kvm i två våningar.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Verksamhetslokaler (22 lagerlokaler i 2 hus) - nybyggnad.
Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Avser verksamhetslokal-lagerlokal-tillbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivningslov - lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning - invändig ombyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad-förråd cyklar.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Sjöbodslängor - nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad anv. - endast viss del.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd-nybyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Brygga m. sjöbod-nybyggnad + rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation - nybyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av förråd med ca 50 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: