Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Halmstad

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av två stycken höglager om ca 7 m höga.
Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Avser utvändig renovering av skola. Bl.a byter av fasad av puts och tegel och cembritskivor, fönsterbyte på norra sidan.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov - utvändig ändring av industribyggnad-påbyggnad av kylrum.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring, bilmånsson.
Nybyggnad av reningsverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av reningsanläggning.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förråds- och kanslibyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal, skärmtak till spolplatta.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med cykelförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och teknikrum.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för uppförande cistern/container.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, insättning av port.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för återuppbyggnad av miljöhus efter brand, åledskolan.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändring i industribyggnad-inredning av entresol för mötesrum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt skärmtak över bilutlastningen - ok-q8.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad -rotunda, uppförande av mur och utbyte av reklampelare-tylö köpcenter.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt (flytt av befintligt).
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: