Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Falkenberg

Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Avser nybyggnad av industriområde i Falkenberg.
Nybyggnad av produktionslokal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad lagerhall och produktionshall.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Tvååker, Falkenberg
Om- och tillbyggnad av befintlig återvinningsstation i Tvååker utanför Varberg. Arbetena innefattar mark, va, el, samt byggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad kylkondensor.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd Slätten 1:1,Källstorp 1:16.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan entrésolplan, ändring av planlösning och bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Falkenberg
Fasadändring byte av fasadmaterial och fasadfärg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av mejeri i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Nedläggning dieselcistern.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av 4 st komplementbyggnader.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad lager/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kylhus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med kyl och frysrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lastkaj i Falkenberg
Uppförande av lastramp.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av stuga på stranden.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bilverkstad i Falkenberg
Tillbyggnad bilverkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: