Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Falkenberg

Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av fryshus med personalutrymme och kontor om ca 4000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Om- och tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Avser tillbyggnad av kallager om ca 660 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 industilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av 7 st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad/miljöhus med rivning.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Nybyggnad av växthus samt rivning av befintligt växthus.
Tillbyggnad av sophus i Falkenberg
Påbyggnad av gemensamhetslokal, tillbyggnad av miljöhus och bastubyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av 4 byggnader.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad pga brand.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av lekstuga.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av äldre kalkdoserare.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Strandskyddsdispens uppförande av tryckstegringsstation samt ledningsförläggning.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: