Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (20)
Halmstad (21)
Hylte (4)
Kungsbacka (18)
Laholm (9)
Varberg (17)
Nybyggnad av husfabrik i Varberg
Projektet avser nybyggnad av montagehall/husfabrik om ca 18000 kvm med tillhörande kontor, konferensrum och omklädningsrum om ca 500-1000 kvm. Husen som byggs kommer att kunna vara upp till fyra våningar.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Avser nybyggnad av industriområde i Falkenberg.
Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal, Halmstad
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Sökt bygglov i förebyggnade syfte. Planer finns för fördubbling av verksamheten med om- och tillbyggnad av produktion och lager. Inget bestämt i dagsläget.
Nybyggnad av industri och kontor i Torup
Avser nybyggnad av kontor och lager om ca 700 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm.
Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Tvååker, Falkenberg
Om- och tillbyggnad av befintlig återvinningsstation i Tvååker utanför Varberg. Arbetena innefattar mark, va, el, samt byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Byggstart tidigast slutet 2017.
Tillbyggnad av verkstad i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av verkstadslokal och lager.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kylbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, byte av fasadmaterial och nya fönster.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser ändrad användning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation-nybyggnad och tryckstegringsstation-nybyggnad.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Rivning - avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av stuga på stranden.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov-verksamhet Bolsheden 1:48,1:62. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Taköverbyggd mopedparkering.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov lagertält.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Tidsbegränsat bygglov, bod.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-tält.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kylhus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med kyl och frysrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lastkaj i Falkenberg
Uppförande av lastramp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad + skylt.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad lager/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd Slätten 1:1,Källstorp 1:16.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av silo i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cementsilos.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2017-07-31--2017-12-31 uppförande av 2st tälthallar.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av 2 väderskydd -2017-10-01 till och med 2018-12-31.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande lagertält 2017-09-11--2017-12-31.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Falkenberg
Fasadändring byte av fasadmaterial och fasadfärg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov - uppförande av 3 st containrar (avfallsbehållare) under mark.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Nedläggning dieselcistern.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av 4 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av bussgarage för ytterligare 2 bussar.
Ombyggnad av industrihus i Hyltebruk
Bygglov - ombyggnad entrésol och fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj i Hyltebruk
Bygglov - tillbyggnad av industri-, lagerbyggnad med lastkaj/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och cykelskydd samt rivning av skärmtak och förråd.
Nybyggnad av sophus i Varberg
Avfallsbehållare.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Rivning av industribyggnad i Kungsbacka
Projektet avser rivning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: