Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (17)
Halmstad (30)
Hylte (9)
Kungsbacka (16)
Laholm (8)
Varberg (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av däckverkstad i Varberg
Projektet avser nybyggnad däckverkstad/däckhotell med 10-11 meter i takhöjd i del av byggnaden.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Nybyggnad av industri och kontor i Torup
Avser nybyggnad av kontor och lager om ca 700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad kylkondensor.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/ändrad användning av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av verkstad i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av verkstadslokal och lager.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler och kontor. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskatta kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Tillbyggnad av snickerifabrik i Hylte
Projektet avser tillbyggnad av snickerifabrik.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av stall/ridhus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning del av industribyggnad.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändrad användning industri och tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov nybyggnad av industrihall, Bygglov ändring av verksamhet Mellby 23:4.
Utvändig renoveirng av verkstad i Varberg
Projektet avser byte av fönster på verkstadsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Marklov - uppfyllnad inför byggnation av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal - mercado.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industribyggnad, ramirent.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad med förråd, skärmtak samt miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av våghus - hem.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt informationstavla.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd/förvaring.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/plank.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad väderskydd med solceller på tak t.o.m. 2018-12-31.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av bodar, "tillsammans" - 20180201-20190201, Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av fiskebod, "tillsammans" - 20180201-20190201 Halmstad 5:1.
Utvändigt underhåll av mejeri i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hyltebruk
Bygglov - ombyggnad entrésol och fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj i Hyltebruk
Bygglov - tillbyggnad av industri-, lagerbyggnad med lastkaj/skärmtak.
Ombyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för flyttning samt invallning av cisterner.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av datorhall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av databod.
Nybyggnad av cistern i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av gastank.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan entrésolplan, ändring av planlösning och bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Laholm
Anmälan för brandskydd.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Varberg
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Varberg
Nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall-tältmodul.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Rivning av förråd i Varberg
Rivningsanmälan.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Hyltebruk
Rivningslov. rivning av förråd och carport.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstationer.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-inglasat uterum.
Tillbyggnad av bilverkstad i Falkenberg
Tillbyggnad bilverkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tvättstuga. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.
Demontering och flyttning av solcellstak i Varberg
Projektet avser demontering och flyttning av solcellstak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: