Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (20)
Halmstad (31)
Hylte (3)
Kungsbacka (15)
Laholm (12)
Varberg (4)
Nybyggnad av husfabrik i Varberg
Planer finns på nybyggnad av montagehall/husfabrik om ca 18000 kvm med tillhörande kontor, konferensrum och omklädningsrum om ca 500-1000 kvm. Husen som byggs kommer att kunna vara upp till fyra våningar.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Torup
Avser nybyggnad av kontor och lager om ca 700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Avser utvändig renovering av skola. Bl.a byter av fasad av puts och tegel och cembritskivor, fönsterbyte på norra sidan.
Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal, Halmstad
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov - utvändig ändring av industribyggnad-påbyggnad av kylrum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal. Byggstart tidigast sommar 2018.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Ombyggnad av produktionslokal i Hyltebruk
Bygglov - tillbyggnad med kontorsdel, ombyggnad/ändrad användning av lagerlokal till produktionslokal samt fasadändring.
Nybyggnad av reningsverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av reningsanläggning.
Tillbyggnad av kylanläggning i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kylbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, byte av fasadmaterial och nya fönster.
Utvändigt underhåll av förråd i Falkenberg
Fasadändring byte av fasadmaterial och fasadfärg.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring, bilmånsson.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av produktionslokal i Falkenberg
Nybyggnad av verksamhet och tillbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av lager i Falkenberg
Rivning lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förråds- och kanslibyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-om- och tillbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning - invändig ombyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Taköverbyggd mopedparkering.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av kylhus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med kyl och frysrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lastkaj i Falkenberg
Uppförande av lastramp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av lada.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation-nybyggnad och tryckstegringsstation-nybyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av bef byggnad.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av 4 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, insättning av port.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av silo i Laholm
Bygglov nybyggnad av spannmålssilor.
Nybyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av vindskydd på drivning range.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av silo i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cementsilos.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och teknikrum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2017-07-31--2017-12-31 uppförande av 2st tälthallar.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande lagertält 2017-09-11--2017-12-31.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för uppförande cistern/container.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt skärmtak över bilutlastningen - ok-q8.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av bussgarage för ytterligare 2 bussar.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av förråd med ca 50 kvm.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: