Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (29)
Halmstad (29)
Hylte (3)
Kungsbacka (21)
Laholm (12)
Varberg (5)
Nybyggnad av husfabrik i Varberg
Planer finns på nybyggnad av montagehall/husfabrik om ca 18000 kvm med tillhörande kontor, konferensrum och omklädningsrum om ca 500-1000 kvm. Husen som byggs kommer att kunna vara upp till fyra våningar.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av fryshus med personalutrymme och kontor om ca 4000 kvm.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av två stycken höglager om ca 7 m höga.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av restaurangverksamhet om ca 600 kvm i två våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Torup
Avser nybyggnad av kontor och lager om ca 700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Avser utvändig renovering av skola. Bl.a byter av fasad av puts och tegel och cembritskivor, fönsterbyte på norra sidan.
Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.
Nybyggnad av industrilokal i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Rivning av fd industribyggnad med kontor i Laholm
Rivningsobjektet är beläget i Laholms centralort, mellan Klarabäcksgatan och Toffelgatan. Industrifastigheten som skall rivas är belägen i anslutning till bostäder.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Verksamhetslokaler (22 lagerlokaler i 2 hus) - nybyggnad.
Om- och tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.
Ombyggnad av reservkraftanläggning vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av reservkraftanläggning vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.
Ombyggnad av rötkammare vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av rötkammare vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov - utvändig ändring av industribyggnad-påbyggnad av kylrum.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Avser verksamhetslokal-lagerlokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Avser tillbyggnad av kallager om ca 660 kvm.
Tillbyggnad av bageri i Halmstad
Avser tillbyggnad av konditori.
Nybyggnad av reningsverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av reningsanläggning.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivningslov - lagerlokal.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förråds- och kanslibyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 industilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring, bilmånsson.
Ombyggnad av produktionslokal i Hyltebruk
Bygglov - tillbyggnad med kontorsdel, ombyggnad/ändrad användning av lagerlokal till produktionslokal samt fasadändring.
Ombyggnad av tvätthall i Laholm
Bygglov ändrad användning industrilokaler till biltvätt/däckservice.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning - invändig ombyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Sjöbodslängor - nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Strandskyddsdispens uppförande av tryckstegringsstation samt ledningsförläggning.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad anv. - endast viss del.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd-nybyggnad.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av 7 st miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal, skärmtak till spolplatta.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med cykelförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och teknikrum.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för uppförande cistern/container.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, insättning av port.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för återuppbyggnad av miljöhus efter brand, åledskolan.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändring i industribyggnad-inredning av entresol för mötesrum.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation, tillbyggnad av slamavvattningsbyggnad samt diverse rivning Lagaholm 3:17.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av vindskydd på drivning range.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd/grilltak.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av växthus i Laholm
Rivningslov växthus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad/miljöhus med rivning.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Nybyggnad av växthus samt rivning av befintligt växthus.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation - nybyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Falkenberg
Påbyggnad av gemensamhetslokal, tillbyggnad av miljöhus och bastubyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av 4 byggnader.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad pga brand.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av lekstuga.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av äldre kalkdoserare.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av befintligt skärmtak över bilutlastningen - ok-q8.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad -rotunda, uppförande av mur och utbyte av reklampelare-tylö köpcenter.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält samt rivning av befintligt (flytt av befintligt).
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Brygga m. sjöbod-nybyggnad + rivning.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad-förråd cyklar.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av förråd med ca 50 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: