Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (20)
Halmstad (23)
Hylte (4)
Kungsbacka (13)
Laholm (8)
Varberg (19)
Nybyggnad av husfabrik i Varberg
Projektet avser nybyggnad av montagehall/husfabrik om ca 18000 kvm med tillhörande kontor, konferensrum och omklädningsrum om ca 500-1000 kvm. Husen som byggs kommer att kunna vara upp till fyra våningar.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad lagerhall och produktionshall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal, Halmstad
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad kylkondensor.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Tvååker, Falkenberg
Om- och tillbyggnad av befintlig återvinningsstation i Tvååker utanför Varberg. Arbetena innefattar mark, va, el, samt byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av verkstad i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av verkstadslokal och lager.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Nybyggnad av panncentral i Varberg
Avser nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral. Uppskattad kostnad.
Anbud på material till driftlager i Varberg
Projektet är uppdelat i 5 varugrupper. Kraftkabel, Belysningsmateriel, Optomaterial, Förläggningsmaterial opto (kanalisation) samt Gasmaterial. Avtalsperiod är tidsperioden 2018-04-01 – 2020-03-31 med 1 års optionsrätt. Om Parterna inte skriftligen säger upp avtalet senast 2019-12-31 förlängs avtalet för tidsperioden 2020-04-01 – 2021-03-31.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser ändrad användning. Uppskattad kostnad.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändig renoveirng av verkstad i Varberg
Projektet avser byte av fönster på verkstadsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändrad användning industri och tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kylbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad verksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd Slätten 1:1,Källstorp 1:16.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad + skylt.
Utvändigt underhåll av mejeri i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov - uppförande av 3 st containrar (avfallsbehållare) under mark.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Nedläggning dieselcistern.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, bygglovsbefriad åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad lager/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av 2 väderskydd -2017-10-01 till och med 2018-12-31.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad väderskydd med solceller på tak t.o.m. 2018-12-31.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av bodar, "tillsammans" - 20180201-20190201, Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av fiskebod, "tillsammans" - 20180201-20190201 Halmstad 5:1.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande lagertält 2017-09-11--2017-12-31.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av bussgarage för ytterligare 2 bussar.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan entrésolplan, ändring av planlösning och bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Varberg
Avfallsbehållare.
Ombyggnad av industrihus i Hyltebruk
Bygglov - ombyggnad entrésol och fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj i Hyltebruk
Bygglov - tillbyggnad av industri-, lagerbyggnad med lastkaj/skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av datorhall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av databod.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och cykelskydd samt rivning av skärmtak och förråd.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov-verksamhet Bolsheden 1:48,1:62. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Taköverbyggd mopedparkering.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Tidsbegränsat bygglov, bod.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-tält.
Tillbyggnad av bilverkstad i Falkenberg
Tillbyggnad bilverkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Rivning - avloppspumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av stuga på stranden.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kallager byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av industribyggnad i Kungsbacka
Projektet avser rivning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad (entresolplan) samt fasadändring av industribyggnad.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: