Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gotland

Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.
Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.
Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.
Ombyggnad till bryggeri och restaurang i Visby
Avser ombyggnad av gammalt ridhus till bryggeri.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av verkstad i Visby
Ändrad användning/ombyggnad potatispackeri till verkstad.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av hallbyggnad för återvinning och mindre våghus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av förråd - flyttas inom fastigheten (provkammare, byggnad 315).
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av silo i Visby
Nybyggnad av pelletssilo och tippgrop.
Nybyggnad av pumpstation i Visby
Nybyggnad av pumphus (by 378-379).
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Utvändigt underhåll av industrihus i Visby
Mindre fasadändring industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (skarphäll).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: