Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gotlands län

Gotland (15)
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 3
Tillbyggnad av datorhall.
Uppförande av acumulatortank Värmefraften GEAB, Gotland
Avser uppförande av en nytillverkad nyckelfärdig ackumulatortank inkl kringutrustning på GEAB:s produktionsanläggning i Visby. ABA99.
Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av lager i Visby
Provisoriskt tält (affärslokal) tidsbegränsat t o m 2022-12-31.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad - tidsbegränsat lov t o m 2027-09-01.
Utvändigt underhåll av uthus i Visby
Fasadunderhåll av uthus.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Tillbyggnad av vagnbod.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av 2 st byggbodar samt skärmtak - tidsbegränsat lov t o m 2022-04-01.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av grillplats med tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: