Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Gotlands län

Gotland (19)
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 3
Tillbyggnad av datorhall.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Uppförande av acumulatortank Värmefraften GEAB, Gotland
Avser uppförande av en nytillverkad nyckelfärdig ackumulatortank inkl kringutrustning på GEAB:s produktionsanläggning i Visby. ABA99.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av 2 förråd.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad - tidsbegränsat lov t o m 2027-09-01.
Utvändigt underhåll av uthus i Visby
Fasadunderhåll av uthus.
Tillbyggnad av förråd i Visby
Tillbyggnad av vagnbod.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av grillplats med tak.
Nybyggnad av lager i Visby
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Visby
Provisoriskt tält (affärslokal) tidsbegränsat t o m 2022-12-31.
Anbud byggledning, grupp Hus Gotland
Avser byggledning och kontroll för fem byggnader samt tillhörande markarbeten på körytorna i anslutning till byggnaderna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: