Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gotlands län

Gotland (15)
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av silo i Visby
Nybyggnad av pelletssilo och tippgrop.
Nybyggnad av pumpstation i Visby
Nybyggnad av pumphus (by 378-379).
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av 2 st byggbodar samt skärmtak - tidsbegränsat lov t o m 2022-04-01.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av förråd - flyttas inom fastigheten (provkammare, byggnad 315).
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: