Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gävle

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 400 kvm.
Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av varmlager med solpaneler för självförsörjning.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nya UV-anläggningar till vattenverk, Gävle Vatten
Projektet omfattar styr- övervakning- och elarbeten till all ny maskinell utrustning i UV-byggnaden och brunnsbyggnaderna.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/verkstad (etapp 2).
Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Till- och ombyggnad av industri i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industri samt lokalanpassningar av befintlig verksamhet.
Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
För att ersätta gammal utrustning med ny efterfrågas leverans av två nya öppna cisterner för lut till dricksvattenprocessen i Sätra vattenverk.
Rivning av förråd i Gävle
Rivning av Andersson & Lundqvists (A&Ls) före detta förrådsbyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gävle
Strandskyddsdispens för anläggande av avloppsreningsanläggning.
Byte av fasad på sidobyggnader i Gävle
Avser omklädnad av sidobyggnader med plåt- eller träfasad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: