Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Sandviken
Sandvik fortsätter med sina satsningar på så kallad additiv tillverkning, och investerar omkring 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.
Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Ombyggnad till biograf i Sandviken
Ombyggnad till biograf med 4 salonger.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 600 kvm.
Underhåll av pumpstationer i region Mitt
DoU pumpstationer samt avfuktningsanläggningar.
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Nybyggnad av växthus i Hofors
Objektet Nybyggnad av administrationsdelar med tillhörande markarbeten samt grundläggning för växthus och markarbeten för detta. Totalentreprenad för växthusentreprenad från och med på av TE-bygg upprättad grundläggning handlas upp separat av beställaren. TE-bygg övertar tidssamordning, arbetsmiljösamordning samt ansvar för samordning av projektering för av beställaren upphandlad entreprenör för växthus benämns.
Ombyggnad återvinningscentral i Bergby - Gästrike Återvinnare, Gävle
Objektet är beläget i Bergby, norr om Gävle och omfattar ombyggnad av befintlig ÅVC innefattande nya asfaltytor, dagvattenanläggning, ny grind samt flytt av befintliga belysningsstolpar.
Nybyggnad av reningsanläggning för lakvatten på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av panncentral i Ljusne
Upphandlingen omfattar leverans och montage av hetvattenpanna med tillhörande rökgaskanaler och skorsten, brännare, bränslehantering inklusive förrådstank, erforderliga process- och mediasystem, ventiler och regleringar. Tillhörande byggnad ingår även i upphandlingen.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Brynäs, Gävle
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig rör-, och maskinutrustning och tillhörande fundament. Invändig målning och återställning av golv ingår. Pumpstationen ska förses med ny maskin- och rörutrustning. El och automation ingår ej i upphandlingen
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad hus 168 infanteristen. förlängning av carport.
Tillbyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten ullsätter 2:34.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad bärrenseri med fryslager.
Tillbyggnad av industrihus i Ockelbo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Söderhamn
Nybyggnad panncentral.
Ombyggnad till lager i Gnarp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked lager/förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare lokal hus 90 k3.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för miljöhus på fastigheten torsberg 6.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten hanebo kyrkby 13:8.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöstation på fastigheten kilafors 22:25.
Nybyggnad av pumpstation i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad väderskydd. hpl moränvägen, sätrahöjden (moränvägen).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten enångers-prästgård 2:3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten fegärde 1:305.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Nybyggnad av uthus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/åvs.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal insättning av 2 gångdörrar och 3 vikportar.
Ombyggnad av skärmtak i Söderhamn
Reparation/byte av skärmtak.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Tidsbegrändst bygglov nybyggnad lagerhall.
Tillbyggnad av skärmtak i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av virkesförråd samt tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad, redskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av fläktrum i Söderhamn
Nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av skärmtak, insättande av portar och uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av snickeri på fastigheten säversta 8:18.
Nybyggnad av förråd i Ockelbo
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Nybyggnad av pumpstation.
Takbyte på produktionslokal i Gävle
Bygglov för byte av takmaterial.
Upprustning av fäbod i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser några större åtgärder, bland annat takbyte och grundläggningsåtgärder på flera byggnader inom Hembygdsgårdens fäbodsområde i Edsbyn.
Byte av kylanläggning för serverrum i Bollnäs kommun
Objektet avser byte av befintlig kylanläggning för serverrum för IT-enheten vid Bollnäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: