Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (5)
Gävle (17)
Hofors (3)
Ljusdal (13)
Ockelbo (2)
Ovanåker (10)
Sandviken (11)
Söderhamn (10)
Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.
Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av varmlager med solpaneler för självförsörjning.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 400 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Tillbyggnad av frysanläggning i Söderhamn
Tillbyggnad kyl- och frysrum.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/verkstad (etapp 2).
Nybyggnad av ekonomibyggnad vid Ockelbo kyrkogård, Ockelbo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med garage och kallförråd samt en del markarbeten för förvaring av sand och komposthantering mm.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nya UV-anläggningar till vattenverk, Gävle Vatten
Projektet omfattar styr- övervakning- och elarbeten till all ny maskinell utrustning i UV-byggnaden och brunnsbyggnaderna.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Objektet avser nybyggnad av lagerbyggnad för virkeslagring.
Tillbyggnad av tvätthall i Ljusdal
Tillbyggnad av tvätthall för lastbilar.
Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.
Till- och ombyggnad av industri i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industri samt lokalanpassningar av befintlig verksamhet.
Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nya cisterner för lut till vattenverk i Gävle
För att ersätta gammal utrustning med ny efterfrågas leverans av två nya öppna cisterner för lut till dricksvattenprocessen i Sätra vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av panncentral i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Ombyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av verkstad och butik i Edsbyn
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad inom detaljplan.
Rivning av förråd i Gävle
Rivning av Andersson & Lundqvists (A&Ls) före detta förrådsbyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gävle
Strandskyddsdispens för anläggande av avloppsreningsanläggning.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Hofors
Tillbyggnad skärmtak.
Invändigt underhåll av reningsverk i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjö reningsverk.
Ombyggnad av skärmtak i Hofors
Ombyggnad av entretak och uteplatser.
Ombyggnad av förråd i Ljusdal
Ombyggnad av förrådslokal.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Uppförande av två miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Uppställning av cistern.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av betongindustri i Ljusdal
Utvändig färgsättning av betongstation.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs
Litet tak för skydd av släpvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggna av 6 st väderskydd Lock 2:22, Öje 3:16, 8:27, Öster-Skästra 9:31, 24:2, Storhaga 9:19.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggna av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Ockelbo
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av två miljöhus.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad lager/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad Rullfack/virkesförråd.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnada av två miljöhus.
Rivning av förråd i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för timmerlada.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten håsta 3:24.
Byte av fasad på sidobyggnader i Gävle
Avser omklädnad av sidobyggnader med plåt- eller träfasad.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 9:19 (forsagården).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten solbacka 3:12, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten solbacka 3:12 Solbacka 3:12.
Isolering samt ny takbeläggning på reningsverk i Edsbyn
Arbetena omfattar tilläggsisolering och läggning av takduk med tillhörande plåtbeslag o dyl till ett helt färdigt och fungerande tak, där alla arbeten ingår. Yta ca 1073 m2.
Byte av takbeläggning på fastighet i Hofors
Avser ny takbeläggning på Rönningsgatan 10 (förr kallad Returmagasinet).
Nybyggnad av solcellsanläggning på reningsverk i Edsbyn
Leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på taket till reningsverket i Edsbyn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: