Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (10)
Gävle (9)
Hofors (1)
Hudiksvall (19)
Ljusdal (11)
Ockelbo (2)
Ovanåker (10)
Sandviken (4)
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak.
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.
Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad av fabrikslokaler samt ombyggnation av kontorsyta.
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Nybyggnad av ekonomibyggnad vid Ockelbo kyrkogård, Ockelbo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med garage och kallförråd samt en del markarbeten för förvaring av sand och komposthantering mm.
Tillbyggnad av panncentral i Harmånger
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Objektet avser nybyggnad av lagerbyggnad för virkeslagring.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Till- och ombyggnad av industri i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industri samt lokalanpassningar av befintlig verksamhet.
Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Tillbyggnad av lager i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av verkstad och butik i Edsbyn
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad inom detaljplan.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för ny- och tillbyggnad av bilvårdsanläggning på fastigheten sunnansjö 3:16.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Rivning av Andersson & Lundqvists (A&Ls) före detta förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Bollnäs
Tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked lager/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplemntbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs
Litet tak för skydd av släpvagnar.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggna av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bollnäs
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av cykeltak.
Invändigt underhåll av reningsverk i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjö reningsverk.
Ombyggnad av förråd i Ljusdal
Ombyggnad av förrådslokal.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad Rullfack/virkesförråd.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnada av två miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak till busskur i Ockelbo
Nybyggnad av skärmtak till busskur. Projektet handlas tillsammans med 1442586.
Nybyggnad av skärmtak i Sandviken
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av två miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Tillbyggnad av ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad industri/lagerlokal.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Hudiksvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten rådhuset 2:3.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Uppförande av två miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Uppställning av cistern.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.
Utvändigt underhåll av betongindustri i Ljusdal
Utvändig färgsättning av betongstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten blixten 3.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av två st barnvagnstak och tillbyggnad av förråd på fastigheten håsta 13:1.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten friggesund 8:1.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:4.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten östanbräck 48:1.
Tillbyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av soprum på fastigheten kristineberg 6:2.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:57.
Rivning av förråd i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för timmerlada.
Byte av fasad på sidobyggnader i Gävle
Avser omklädnad av sidobyggnader med plåt- eller träfasad.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Byte av takbeläggning på fastighet i Hofors
Avser ny takbeläggning på Rönningsgatan 10 (förr kallad Returmagasinet).
Nybyggnad av solcellsanläggning på reningsverk i Edsbyn
Leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på taket till reningsverket i Edsbyn.
Renovering av fönster på Ersk-Matsgården, Hassela
Avser fönsterrenovering på följande byggnader: Bostadshuset ”Norr på gården”, bostadshuset ”Yst på gården”, stallet samt ladugårdskomplexet och bryggstugan. Totalt rör det sig om ca 50 fönster i varierande storlek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: