Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (6)
Gävle (4)
Hofors (3)
Hudiksvall (15)
Ljusdal (10)
Ockelbo (4)
Ovanåker (10)
Sandviken (6)
Söderhamn (11)
Nybyggnad av pyrolysanläggning i Gävle
Nybyggnad av Pyrolysanläggning.
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Nybyggnad av lackverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackverkstad med en del kontor och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Nybyggnad av reningsanläggning för lakvatten på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av ekonomibyggnad vid Ockelbo kyrkogård, Ockelbo
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med garage och kallförråd samt en del markarbeten för förvaring av sand och komposthantering mm.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad av fabrikslokaler samt ombyggnation av kontorsyta.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Utvändig renovering av industrihus i Hudiksvall
Utvändig upprustning, byte av fönster mm
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av panncentral i Söderhamn
Nybyggnad panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industri med lager och tryckeri. Skalöverbyggnad
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Hofors
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Arbrå
Tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad bärrenseri med fryslager.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industri-lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked lager/förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Rivning av verkstad och butik i Edsbyn
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad inom detaljplan.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd och sommartoalett på fastigheten ede 6:11 och ede 42:4.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten helenedal 3:6.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov För Nybyggnad Av Miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av hamnstuga på fastigheten västanbäck 3:31.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av katthem på fastigheten häggesta 4:27.
Nybyggnad av lager i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tak över sandficka, Ansökan om bygglov för uppsättande av tak över sandficka Rösta 8:2,Ilsbo-berge 2:46.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad, redskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak till busskur i Ockelbo
Nybyggnad av skärmtak till busskur. Projektet handlas tillsammans med 1442586.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av skärmtak, insättande av portar och uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av underhållsbyggnad och kopplingsstationer på Lillbyn 6:7 mfl vid Högkölen.
Nybyggnad av förråd i Ockelbo
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Sandviken
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad industri/lagerlokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Hofors
Tillbyggnad av skärmtak för Hoforshus tjänstebilar.
Nybyggnad av solcellsanläggning på reningsverk i Edsbyn
Leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på taket till reningsverket i Edsbyn.
Upprustning av fäbod i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser några större åtgärder, bland annat takbyte och grundläggningsåtgärder på flera byggnader inom Hembygdsgårdens fäbodsområde i Edsbyn.
Byte av kylanläggning för serverrum i Bollnäs kommun
Objektet avser byte av befintlig kylanläggning för serverrum för IT-enheten vid Bollnäs kommun.
Tillbyggnad av kallförråd vid återvinningscentral i Jättendal
Avser uppförande av kallförråd på ca 100 kvm i anslutning till skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för mindre förrådsbyggnad.
Nybyggnad av belysningsramp i Ockelbo
Byggnaden ska kompletteras med en belysningsramp för att hålla samman den kommersiella affärsgatan.
Renovering av fönster på Ersk-Matsgården, Hassela
Avser fönsterrenovering på följande byggnader: Bostadshuset ”Norr på gården”, bostadshuset ”Yst på gården”, stallet samt ladugårdskomplexet och bryggstugan. Totalt rör det sig om ca 50 fönster i varierande storlek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: