Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Vansbro

Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Nybyggnad av lager i Vansbro
Anmälan om nybyggnad lagerlokaler, Anmälan om tillbyggnad av industrilokaler Näset 52:1.
Tillbyggnad av lager i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av sophus i Vansbro
Ansökan om bygglov för ändring av sophus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på industrilokaler samt uppsättande av banderoll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: