Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Smedjebacken

Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov för portar på industribyggnad.
Ombyggnad av sågverk i Smedjebacken
Ansökan om bygglov inbyggnad av befintligt såghus.
Nybyggnad av kompostanläggning i Smedjebacken
Avser uppförande av kompostanläggning.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av lokal för vedförvaring.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Smedjebacken
Ansökan om marklov ändrad användning från bilparkering till husbilsparkering, Ansökan om bygglov uppförande av sopskjul malmg. 14 Orion 3.
Reparation av Flatenbergs hytta i Smedjebacken
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: