Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Säter

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 2 - tillbyggnad, ombyggnad, rivning och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Fabriken 7 - ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (ny port och ommålning av befintliga portar).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: