Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Ludvika

Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av industrihus vid Lyviksberget, Ludvika
Byggherren önskar komma i kontakt med exploatörer avseende industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning i industribyggnad.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad med ett fläktrum vid industribyggnad i Ludvika.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: