Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Ludvika

Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad, by 730 oljecentral.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Nybyggnad 3 förråd/uteklassrum nya Marnässkolan.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tälthall och personalutrymme Grängesbergs Gruvallmänning 1:254.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov pluggrensningsstation för dricksvatten.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad med ett fläktrum vid industribyggnad i Ludvika.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Ansökan bygglov befintligt förråd flyttas till annan plats.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
bygglov flytt av uteförråd från kyrkskolan till Särskolan, Björkås.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov flytt av uteförråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad 3 st förråd/uteklassrum nya marnässkolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: