Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Falun

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Anmälan rivning av förråd.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av tidigare mobbförråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppsättning av tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av gymnastikhall med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av sjukhusbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov ändring av återvinningsstation med plank och ny angöringsplats.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöcontainer.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av va-byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Avser installation av ett fönster på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: