Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av ett lager bestående at platta på mark med ett skärmtak om ca 4000 kvm.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad /ny taksektion på ämnesterminal 2.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av wärdshus med utegrill.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för uppsättande av container.
Ombyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Ombyggnad av bilverkstad i Borlänge
Avser insättning av port i gavelfasad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av anläggning av inomhus-fettavskiljare.
Ombyggnad av bilverkstad i Borlänge
Anmälan om installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Avser 90 graders vridning av en barack.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 90 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett litet kallförråd anpassat till hyresgästen.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: