Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av ett lager bestående at platta på mark med ett skärmtak om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av wärdshus med utegrill.
Ombyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Avser 90 graders vridning av en barack.
Ombyggnad av bilverkstad i Borlänge
Avser insättning av port i gavelfasad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 90 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett litet kallförråd anpassat till hyresgästen.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: