Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådstält / tidsbegränsat.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall / tidsbegränsat.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad / ny trapp på gavel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, installation av 11 st portar.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Omfattar nya glaspartier samt byte av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: