Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (6)
Borlänge (15)
Falun (11)
Gagnef (3)
Hedemora (14)
Leksand (4)
Ludvika (12)
Mora (15)
Orsa (2)
Rättvik (1)
Säter (8)
Vansbro (6)
Älvdalen (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Mockfjärd
Projektet avser utbyggnad med ett biologiskt reningssteg och renovering av anläggningen.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av återvinningscentral i Smedjebacken
Tillträde till marken sker i juni 2017.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser bland annat förbättring av rampen till återvinningsstationen i Säter.
Uppförande av ny blandarstång vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstång.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.
Ombyggnad av lager i Mora
Ändrad användning av industri till grossist, uppsättning av skylt mm.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.
Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Takbyte på ridhus i Gagnef
Avser ombyggnad av taket på ridhuset i Gagnef. I dagsläget har ridhuset befintligt plåttak med problem med öppningar/glipor som har inträngande vatten som följd. Med ombyggnationen ska dessa problem upphöra.
Nybyggnad av en lastbilstvätt i Hedemora
Projektet avser nybyggnad av en lastbilstvätt för långtradare.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad inom fastigheten loket 3, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader.
Nybyggnad av lager i Vansbro
Anmälan om nybyggnad lagerlokaler, Anmälan om tillbyggnad av industrilokaler Näset 52:1.
Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.
Tillbyggnad av lager i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal inom fastigheten Avesta 2:43, Avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Hedemora
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kompostanläggning i Smedjebacken
Avser uppförande av kompostanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett litet kallförråd anpassat till hyresgästen.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Avser tillbyggnad av reningsverk med en extern slammottagning.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för flytt och fasadändring av bod.
Ombyggnad av bryggeri i Leksand
Bryggeriverksamhet i hangarbyggnad, tillfälligt lov.
Utvändigt underhåll av lager i Falun
Bygglov fasadändring av industri- och lagerbyggnad med ny garageport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industri- och lagerbyggnad med ny port.
Ombyggnad av sophus i Vansbro
Ansökan om bygglov för ändring av sophus.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Smedjebacken
Ansökan om marklov ändrad användning från bilparkering till husbilsparkering, Ansökan om bygglov uppförande av sopskjul malmg. 14 Orion 3.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Markberedningsarbeten i Krylbo
Avser markberedningsarbeten inför tillfälliga byggnader.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Hedemora
Nybyggnad av sjöstuga samt brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av soprum i Malung
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av två brunnöverbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av containerförråd samt förrådstält.
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Säter
Fäggeby 35:2 - nybyggnad av komplementbyggnad (arbetsbod och wc).
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov uppförande av sophus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av jakt/slakthus.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tält, by 638.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hedemora
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av slaktlada.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och carport.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt pumphus.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av pumpstation inom fastigheten axelsbo 1:4, avesta kommun.
Tillbyggnad av soprum i Hedemora
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande soprum och skyltar fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Utvändig ändring av industribyggnad gällande port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring av industribyggnad, tillbyggnad med tak över lastkaj, ny port.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 40:17, nybyggnad silo.
Ombyggnad av soprum i Leksand
Ändrad användning av garage till soprum, anmälan.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad med litet magasin vid industrihus i Älvdalen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Orsa
Avser byte från tegelfasad till plåtfasad.
Ombyggnad av fläktrum i flerbostadshus i Borlänge
Avser ombyggnad av fläktrum på plan 6 för nyinstallation av luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Rivning av industrihus i Mora
Anmälan för rivning av industribyggnad efter brand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: