Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (11)
Borlänge (17)
Falun (24)
Gagnef (3)
Hedemora (11)
Leksand (7)
Ludvika (15)
Mora (10)
Orsa (2)
Rättvik (1)
Säter (12)
Vansbro (5)
Älvdalen (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Mockfjärd
Projektet avser utbyggnad med ett biologiskt reningssteg och renovering av anläggningen.
Nybyggnad av industri i Danholn
Avser 10 000 m2 mark.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 10-15 tomter kommer säljas av.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av ett lager bestående at platta på mark med ett skärmtak om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Nybyggnad av lager i Säter
Avser nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Avser upphandling av en konsult som ska utforma förfrågningsunderlag för en styrd totalentreprenad för utbyggnad av Storsäterns reningsverk.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser rivning av ett 15 kvm hus samt nybyggnad av ett magasin och en handelslokal.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser bland annat förbättring av rampen till återvinningsstationen i Säter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Äppelbo
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Nybyggnad av industrihus vid Lyviksberget, Ludvika
Byggherren önskar komma i kontakt med exploatörer avseende industriverksamhet.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Takbyte på ridhus i Gagnef
Avser ombyggnad av taket på ridhuset i Gagnef. I dagsläget har ridhuset befintligt plåttak med problem med öppningar/glipor som har inträngande vatten som följd. Med ombyggnationen ska dessa problem upphöra.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Nybyggnad av vattenverk för ca 20-25 hushåll.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning i industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Ändrad användning från handel till industri.
Ombyggnad av lager i Leksand
Ändrad användning, invändig ändring av lager/personallokal, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning industribyggnad, anmälan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov för portar på industribyggnad.
Ombyggnad av sågverk i Smedjebacken
Ansökan om bygglov inbyggnad av befintligt såghus.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal inom fastigheten Avesta 2:43, Avesta kommun.
Nybyggnad av kompostanläggning i Smedjebacken
Avser uppförande av kompostanläggning.
Nybyggnad av förråd i Säter
Jönshyttan 1:1 - nybyggnad av skjutkur vid skjutbana.
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av värmestuga (delning och flytt av bef byggnad).
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådscontainer.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av cistern i Hedemora
Komplettering av befintlig verksamhet gällande ny ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av lager i Säter
Kullsveden 1:16 - nybyggnad av lagertält samt anordnande av parkering och upplag, samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Liljan 2 - tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av plasthall för tillfälligt förvaringsutrymme.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av nyckelkur.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Hedemora
Nybyggnad av sjöstuga samt brygga.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak vid kyrka.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad av soprum/miljörum.
Rivning av lager i Malung
Rivning av lager (spånlada).
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 40:17, nybyggnad silo.
Ombyggnad av soprum i Leksand
Ändrad användning av garage till soprum, anmälan.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av tidigare mobbförråd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 (del av) - nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom fastigheten posten 19, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av tält.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av skalbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad med litet magasin vid industrihus i Älvdalen.
Tillbyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av pumphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: