Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (17)
Borlänge (23)
Falun (27)
Gagnef (1)
Hedemora (4)
Leksand (10)
Ludvika (18)
Mora (9)
Orsa (3)
Rättvik (1)
Säter (10)
Vansbro (6)
Älvdalen (1)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av industriområde i Smedjebacken
Detaljplanen möjliggör verksamheter i Röbacksområdet som ligger längs med Humbobergsvägen/Björsjövägen. Området är ca 100 ha stort och är i huvudsak obebyggd skogsmark.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av ett lager bestående at platta på mark med ett skärmtak om ca 4000 kvm.
Ombyggnad av systembolaget i Leksand
Avser ombyggnad av lagerytor och personaldel i Systembolaget, Leksand.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Nybyggnad av lager i Säter
Avser nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser rivning av ett 15 kvm hus samt nybyggnad av ett magasin och en handelslokal.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av ny blandarstation vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstation.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Leverans av avloppspumpstationer, Mora
Avser leverans av ca 140 LTA-pumpar.
Takbyte på ridhus i Gagnef
Avser ombyggnad av taket på ridhuset i Gagnef. I dagsläget har ridhuset befintligt plåttak med problem med öppningar/glipor som har inträngande vatten som följd. Med ombyggnationen ska dessa problem upphöra.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 300 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Nybyggnad av vattenverk för ca 20-25 hushåll.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Avser utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten saxen 7, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad /ny taksektion på ämnesterminal 2.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Orsa
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad, by 730 oljecentral.
Rivning av industrihus i Vansbro
Projektet avser rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 95:2 - tillbyggnad av industribyggnad efter brand samt utvändig ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Ändrad användning från handel till industri.
Ombyggnad av lager i Leksand
Ändrad användning, invändig ändring av lager/personallokal, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning industribyggnad, anmälan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring, igensättning av port.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Utökning av förråd.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av tidigare mobbförråd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 (del av) - nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten böckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom fastigheten posten 19, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppsättning av tält.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av skalbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Nybyggnad av sophus i Malung
Uppförande av miljöstation, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Säter
Jönshyttan 1:1 - nybyggnad av skjutkur vid skjutbana.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Floåsen 19:4, tillbyggnad av traktorgarage och skidförvaring förråd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Fäggeby 35:2 - nybyggnad av komplementbyggnad (arbetsbod och wc).
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Nybyggnad 3 förråd/uteklassrum nya Marnässkolan.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av cistern för flygbränsle.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av värmestuga (delning och flytt av bef byggnad).
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av cistern i Hedemora
Komplettering av befintlig verksamhet gällande ny ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av lager i Säter
Kullsveden 1:16 - nybyggnad av lagertält samt anordnande av parkering och upplag, samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Liljan 2 - tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av plasthall för tillfälligt förvaringsutrymme.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerhall, tillfälligt lov.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av nyckelkur.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak vid kyrka.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad av soprum/miljörum.
Rivning av lager i Malung
Rivning av lager (spånlada).
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Ombyggnad av sågverk i Smedjebacken
Projektet avser inbyggnad av befintligt såghus.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tälthall och personalutrymme Grängesbergs Gruvallmänning 1:254.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten häggen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av soprum i Avesta
Bygglov för nybyggnad av soprum inom fastigheten sparrhornet 3, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: