Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (20)
Borlänge (12)
Falun (17)
Gagnef (0)
Hedemora (4)
Leksand (9)
Ludvika (16)
Mora (9)
Orsa (2)
Rättvik (0)
Säter (10)
Vansbro (3)
Älvdalen (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industrihus i Falun
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Avser nybyggnad av industribyggnad, by 730 oljecentral.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av lager i Säter
Avser nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser rivning av ett 15 kvm hus samt nybyggnad av ett magasin och en handelslokal.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Rivning av reningsverk i Ludvika
Avser rivning av reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad, ny taksektion på ämnesterminal 2.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Falun
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Leverans av avloppspumpstationer, Mora
Avser leverans av ca 140 LTA-pumpar.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Avser utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten saxen 7, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Orsa
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad luthantering.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 14 stallplatser.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Leksand
Ändrad användning, invändig ändring av lager/personallokal, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning industribyggnad, anmälan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Landa 95:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av sågverk i Smedjebacken
Projektet avser inbyggnad av befintligt såghus.
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerhall, tillfälligt lov.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Nybyggnad av pumpstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring, igensättning av port.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Utökning av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Ålen 2 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Malung
Uppförande av miljöstation, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Malung
Uppförande av tält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Solvarbo s:71 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/torrtoalett).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 nybyggnad av grillplats med tak (av typ slogbod).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten böckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom fastigheten posten 19, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppsättning av tält.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tälthall och personalutrymme Grängesbergs Gruvallmänning 1:254.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Floåsen 19:4, tillbyggnad av traktorgarage och skidförvaring förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Mora 44:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Älvdalen
nybyggnad 2 pumpstationer Idre 76:1,Foskros 10:6.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Nybyggnad 3 förråd/uteklassrum nya Marnässkolan.
Nybyggnad av virkesterminal i Malung
Nybyggnad av 9 st ställ för virke samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av cistern för flygbränsle.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av värmestuga (delning och flytt av bef byggnad).
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov pluggrensningsstation för dricksvatten.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola (skärmtak).
Ombyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov ändring av återvinningsstation med plank och ny angöringsplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för återvinningscentral inom fastigheten krylbo 8:17, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad 3 st förråd/uteklassrum nya marnässkolan.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov nybyggnad av miljöcontainer.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av va-byggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för uppsättande av container.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten häggen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
bygglov flytt av uteförråd från kyrkskolan till Särskolan, Björkås.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov flytt av uteförråd.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd samt nybyggnad av parkeringsplatser inom fastigheten västanfors 4:44, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Orsa
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Ansökan bygglov befintligt förråd flyttas till annan plats.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av lokal för vedförvaring.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av anläggning av inomhus-fettavskiljare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: