Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (6)
Borlänge (22)
Falun (9)
Gagnef (1)
Hedemora (11)
Leksand (5)
Ludvika (19)
Mora (17)
Orsa (1)
Rättvik (1)
Säter (9)
Vansbro (5)
Älvdalen (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen.
Nybyggnad av torkanläggning i Älvdalen
Avser nybyggnad av virkestorkar, nybyggnad strömottagning,nytt upplagsområde, rivning av såg hall, rivning av verkstadsförråd, rivning av äldre tork, ändring del av befintlig såghal.
Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.
Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Mockfjärd
Projektet avser utbyggnad med ett biologiskt reningssteg och renovering av anläggningen.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor.
Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av återvinningscentral i Smedjebacken
Tillträde till marken sker i juni 2017.
Nybyggnad av industrihus i Smedjebacken
Avser även Västerby 22:1, 22:42-22:44. Planen tog fram för att erbjuda planlagd industrimark.
Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.
Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.
Ombyggnad av lager i Mora
Ändrad användning av industri till grossist, uppsättning av skylt mm.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med platta på mark.
Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.
Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.
Nybyggnad av panncentral i Sälen
Bygglov sökt. Inga beslut tagna.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av lager/tält i Malung
Nybyggnad av lager i form av ett tält.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industribyggnad. Tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Hedemora
Nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av smedja i Leksand
Tillbyggnad av smedja, skolbyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Nybyggnad av lager i Vansbro
Anmälan om nybyggnad lagerlokaler, Anmälan om tillbyggnad av industrilokaler Näset 52:1.
Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.
Tillbyggnad av lager i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad inom fastigheten loket 3, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 2 - tillbyggnad, ombyggnad, rivning och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall / tidsbegränsat.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådstält / tidsbegränsat.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för underjordsbehållare inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och carport.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tält, by 638.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hedemora
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av containerförråd samt förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov uppförande av sophus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av kontorshus med skärmtak (snörasskydd).
Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, installation av 11 st portar.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för flytt och fasadändring av bod.
Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.
Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).
Ombyggnad av bryggeri i Leksand
Bryggeriverksamhet i hangarbyggnad, tillfälligt lov.
Utvändigt underhåll av lager i Falun
Bygglov fasadändring av industri- och lagerbyggnad med ny garageport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad / ny trapp på gavel.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt anmälan om rivning av pumpstation inom fastigheten åsbo 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten skogsbo 32:112, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Utvändig ändring av industribyggnad gällande port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring av industribyggnad, tillbyggnad med tak över lastkaj, ny port.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 40:17, nybyggnad silo.
Ombyggnad av soprum i Leksand
Ändrad användning av garage till soprum, anmälan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av pumpstation inom fastigheten axelsbo 1:4, avesta kommun.
Tillbyggnad av soprum i Hedemora
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande soprum och skyltar fasad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: