Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Sölvesborg

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ersättning av befintlig inloppspumpstation med ny. Samtidigt byggs befintlig bräddpumpsstation om och vatten- och spillvatten ledningar läggs om. Den nya inloppspumpstationen förbereds för anslutning av reservkraft.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbygggnad av monteringshall.
Nybyggnad av vattenverk i Sölvesborg
Nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av förråd/soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av frysanläggning i Sölvesborg
Tillbyggnad av affärsbyggnad med frysrum. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta byggherren för vidare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: