Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Sölvesborg

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift. I överbyggnaden kommer det att byggas en handikappanpassad toalett med skötbord. Kostnaden är uppskattad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ny inloppspumpstation, ombyggnad av befintlig bräddpumpsstation, omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbygggnad av monteringshall.
Tillbyggnad av frysanläggning i Sölvesborg
Tillbyggnad av affärsbyggnad med frysrum.
Nybyggnad av vattenverk i Sölvesborg
Nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: