Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Sölvesborg

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar.
Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av kycklingstallar och produktionslokaler. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.
Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser lokaler för underhåll av sjöräddningssällskapets fordon/båtar m m. Byggstart planeras under våren 2017.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift. Kostnaden är uppskattad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ny inloppspumpstation, ombyggnad av befintlig bräddpumpsstation, omläggning av vatten- och spillvattenledningar.
Ombyggnad av pumpstation i Lörby, Sölvesborg
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig pumpstations byggnad samt all rör-, el- och maskinrustning. Ny byggnad ska monteras på befintlig betongsump som ska behållas och renoveras. Samtidigt ska pumpstationen förses med förnyad maskin-, rör- och elutrustning.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt tillbyggnad av bef byggnad.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält (inomhushall).
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av pumpstation och bassäng i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av pumphus samt bassänger/behållare för koncentrat.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: