Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Olofström

Nybyggnad av panncentral i Olofström
OKAB:s befintliga fjärrvärmenät ska förses med ytterligare en biobaserad produktionsanläggning i form av en ny biooljeeldad panna med en kontinuerlig värmeeffekt av max 9 MW installerad och tillförd effekt för att säkerställa spetslastleveranserna till fjärrvärmenätet i Olofströms tätort. Enheten ska vara komplett i s k containerutförande. Den nya pannan med kringutrustning skall anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Optionspris på ytterligare en komplett enhet med samma specifikationer skall ingå i anbudet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. 3 Ha oplanerad mark, ca 1,5 Ha grovplanerad mark. Tomten ligger i anslutning till ett litet varuhus och mack. Detaljplan finns.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. En ledig tomt. Ca 0,8 Ha grovplanerad mark. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av mindre industribyggnad samt ventilationsbyte. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av 3 st tält.
Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av skärmtak över cykelställ.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av väderskydd/busskur.
Ombyggnad av återvinningsstation i Olofström
Ombyggnad av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Olofström
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Olofström
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Tillbyggnad av lastkaj i Olofström
Tillbyggnad av containerutlastning.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: