Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar.
Nybyggnad av företagshotell i Karlskrona
Ett nytt företagshotell planeras i Karlskrona. Upplägget är att företag ska kunna hyra egna moduler och sedan dela gemensamhetsutrymmen med andra företag. Kostnaden är beräknad till ca 23 mkr inkl markförvärv.
Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av kycklingstallar och produktionslokaler. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Karlshamn hamn
En återvinningsstation ska uppföras i Stillerydsområdet. Planeringsskede. Omfattar markarbeten, containrar samt byggnad i 2 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby, Omfattning oklar. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Karlskrona
Entreprenaden avser bygg och mark, rivning, yttre ledningsarbeten, målning, vs-, vent- och elinstallationer samt maskinentreprenad (process). Stationär reservkraft i ny tillbyggnad. Ny slamhantering och ny våtmark. Byte av viss befintlig maskinell utrustning mot ny.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift. I överbyggnaden kommer det att byggas en handikappanpassad toalett med skötbord. Kostnaden är uppskattad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ny inloppspumpstation, ombyggnad av befintlig bräddpumpsstation, omläggning av vatten- och spillvattenledningar.
Renovering av äldre ladugård, modiferad i norra Karlshamn
Ladugården vid Håkansgården är i stort behov av underhåll. Renoveringen av byggnad ska göras på ett byggnadsantikvariskt lämpligt sätt och ett åtgärdsprogram finns upprättat för ladugården. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbygggnad av monteringshall.
Omläggning av tak på industrifastighet i Ronneby
Objektet avser utförande av omläggning av papptak, byte av plåtdetaljer samt byte av rökgasventilatorer samt takfönster på del av kv Telefonen i Ronneby.
Fundament mm för nya oljecisterner vid hetvattencentral i Stilleryd, Karlshamn
Objektet avser att på totalentreprenad utföra fundament för 4 st liggande oljecisterner. Cisternerna har en volym på 100 m3 vardera. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av pumpstation i Lörby, Sölvesborg
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig pumpstations byggnad samt all rör-, el- och maskinrustning. Ny byggnad ska monteras på befintlig betongsump som ska behållas och renoveras. Samtidigt ska pumpstationen förses med förnyad maskin-, rör- och elutrustning.
Nybyggnad av vattenverk i Sölvesborg
Nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Nybyggnad av produktionshall och skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av mindre industribyggnad samt ventilationsbyte. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 96 m2 samt en utställningshall om 60 m2. Ej fastställd byggstart. Uppskattad kostnad.
Rivning av lager i Olofström
Rivning av kalktorn samt kalkficka.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad med trycktank.
Tillbyggnad av lastkaj i Olofström
Tillbyggnad av containerutlastning.
Nybyggnad av soprum i Olofström
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Olofström
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Renovering av äldre ladugård i Karlshamns kommun
Entreprenaden avser renovering av en ladugård inom Ire naturreservat på ett bebyggelseantikvariskt lämpligt sätt.
Nybyggnad av lager i Ronneby
Byggstart och kostnad är uppskattade.
Ombyggnad av reningsanläggning till fordonstvätthall vid F17 i Ronneby
Objektet avser en komplett reningsanläggning.
Rivning av hamnmagasin i Ronneby hamn
Projektet avser rivning av hamnmagasin vid Östra kajen i Ronneby hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: