Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Blekinge län

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar.
Nybyggnad av företagshotell i Karlskrona
Ett nytt företagshotell planeras i Karlskrona. Upplägget är att företag ska kunna hyra egna moduler och sedan dela gemensamhetsutrymmen med andra företag. Kostnaden är beräknad till ca 23 mkr inkl markförvärv.
Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av kycklingstallar och produktionslokaler. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Karlshamn hamn
En återvinningsstation ska uppföras i Stillerydsområdet. Planeringsskede. Omfattar markarbeten, containrar samt byggnad i 2 våningar.
Om- och nybyggnad av hundgård vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser ombyggnad av by 324 nya hundstallar samt nybyggnad av hundstallar på befintlig grund, by 337. K0014.337/324.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby, Omfattning oklar. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Karlskrona
Entreprenaden avser bygg och mark, rivning, yttre ledningsarbeten, målning, vs-, vent- och elinstallationer samt maskinentreprenad (process). Stationär reservkraft i ny tillbyggnad. Ny slamhantering och ny våtmark. Byte av viss befintlig maskinell utrustning mot ny.
Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser lokaler för underhåll av sjöräddningssällskapets fordon/båtar m m. Byggstart planeras under våren 2017.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift. Kostnaden är uppskattad.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ny inloppspumpstation, ombyggnad av befintlig bräddpumpsstation, omläggning av vatten- och spillvattenledningar.
Omläggning av tak på industrifastighet i Ronneby
Objektet avser utförande av omläggning av papptak, byte av plåtdetaljer samt byte av rökgasventilatorer samt takfönster på del av kv Telefonen i Ronneby.
Fundament mm för nya oljecisterner vid hetvattencentral i Stilleryd, Karlshamn
Objektet avser att på totalentreprenad utföra fundament för 4 st liggande oljecisterner. Cisternerna har en volym på 100 m3 vardera. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av pumpstation i Lörby, Sölvesborg
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig pumpstations byggnad samt all rör-, el- och maskinrustning. Ny byggnad ska monteras på befintlig betongsump som ska behållas och renoveras. Samtidigt ska pumpstationen förses med förnyad maskin-, rör- och elutrustning.
Rivningsarbeten av bla skärmtak med fundament i Karlskrona
Avser rivning av befintliga skärmtak med fundament inför nybyggnad av brandstation. Bruttoarea rivning ca 2400 m2 exkl skärmtak med fundament i mark.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Nybyggnad av produktionshall och skärmtak.
Ombyggnad av Sternö Reningsverk, Karlshamn
Projektet avser maskinutrustning till rens och sand hantering på Sternö reningsverk.
Rivning av lager i Olofström
Rivning av del av byggnad samt tre byggnader.
Rivning av lager i Olofström
Rivning av kalktorn samt kalkficka.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 96 m2 samt en utställningshall om 60 m2. Ej fastställd byggstart. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Olofström
Uppförande av tält.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad med trycktank.
Rivning av förråd i Olofström
Rivning/nedplockning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Olofström
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt tillbyggnad av bef byggnad.
Nybyggnad av soprum i Olofström
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält (inomhushall).
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält.
Ombyggnad av återvinningsstation i Olofström
Flytt av återvinningsstation.
Renovering av äldre ladugård i Karlshamns kommun
Entreprenaden avser renovering av en ladugård inom Ire naturreservat på ett bebyggelseantikvariskt lämpligt sätt.
Nybyggnad av lager i Ronneby
Byggstart och kostnad är uppskattade.
Installation av hiss i bilverkstad i Olofström
Installation av hiss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av pumpstation och bassäng i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av pumphus samt bassänger/behållare för koncentrat.
Ombyggnad av reningsanläggning till fordonstvätthall vid F17 i Ronneby
Objektet avser en komplett reningsanläggning.
Byte av tvättmaskiner i tvättstuga, Karlshamn
Miljövänliga tvättmaskiner.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: