Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Västra Götalands län

Ale (15)
Alingsås (16)
Bollebygd (3)
Borås (33)
Dals-Ed (4)
Essunga (1)
Grästorp (0)
Göteborg (113)
Götene (1)
Hjo (4)
Härryda (4)
Karlsborg (1)
Kungälv (17)
Lerum (20)
Lidköping (10)
Lysekil (5)
Mariestad (3)
Mark (8)
Mellerud (4)
Munkedal (2)
Mölndal (14)
Orust (3)
Partille (12)
Skara (6)
Skövde (24)
Sotenäs (5)
Strömstad (10)
Tanum (7)
Tibro (5)
Tidaholm (2)
Tjörn (11)
Tranemo (6)
Töreboda (1)
Uddevalla (11)
Vara (2)
Åmål (2)
Öckerö (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 427 st.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Södra Älvstranden Utveckling AB ingår i ett byggherrekonsortie som samarbetar med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Göteborg med att genomföra ett parallellt arkitektuppdrag för det fortsatta arbetet med att utveckla detaljplanen för en blandad bebygglese söder om älven i enlighet med Vision Älvstranden. Området är en del av planområdet som kallas Norra Masthugget. Sammantaget bedöms området komma att utgöra ca 185000 kvm exploaterbar mark och området kan komma att innehålla 900-1000 lägenheter och arbetsplatser för lika många personer. Tekniskt stöd är Sweco AB. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Gårda
Avser 850 bostäder och kontor kring Lagerströmsplatsen i Gårda.

Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper. Byggstart tidigast 2016/2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 266 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Detaljplanearbetet är vilande. Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Billdal
Projektet avser nybyggnad av 369 lägenheter i flerbostadshus med 2-7 våningar och källarvåning i några hus samt parkeringshus (projekt 1321290). Byggstart av parkeringshusen sommar 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 220 lägenheter inklusive ca 40 studentlägenheter och 2 lokaler, ett parkeringsgarage och ett parkeringshus. Byggstart tidigast maj 2017.

Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 290 lägenheter och 60 radhus med bostadsrätter. Byggstart planeras under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostäder på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i blandad bebyggelse samt handel.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus och ca 10000 kvm handel och kontor.

Nybyggnad av bostäder och butiker i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus (ca 100 lägenheter med bostadsrätt) och butiker i två kvarter. Ett konsortium är bildat mellan Egnahemsbolaget AB och Bostads AB Poseidon och heter Konsortiet Kvarteret Makrillen. Kontaktperson för konsortiet är Erik Falk. Byggstart tidigast januari 2018.

Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 272 lägenheter i fyra hus. Byggstart tidigast juni 2017.

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.

Nybyggnad av bostäder och lokaler på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter med lokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lundby
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Detaljplanerbetet ska påbörjas. Markanvisat till Botrygg Göteborg AB. Projektet avser nybyggnad av ca 30000 kvm bostäder ca 200 hyresrätter och 100 bostadsrätter och ca 1000 kvm offentliga lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733. Byggstart tidigast under 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast sommar 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 180 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 250 kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år.

Nybyggnad av radhus och parhus i Hisings Kärra
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i radhus och parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus Södra Guldheden i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 6 plusenergi/flerbostadshus med 132 lägenheter med 5-10 våningar. Projektet drivs av Riksbyggen tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet, Johanneberg Science Park, Göteborg stad, Sveriges tekniska forskningsinstitut samt Göteborg Energi.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 hyreslägenheter, 43 bostadsrättslägenheter (HSB), 8 lägenheter i gruppbostad, 30 lägenheter i äldreboende och 14 lägenheter i serviceboende samt kontor och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Detaljplanearbete pågår. Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Västra Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 160 lägenheter i 8 punkthus med 6-7 våningar och 1 hus med ca 10 lägeheter med särskild service (Bmss), lågenergihus samt garage mellan husen under innergården. Husen byggs med souterrängvåning.

Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus, radhus, parhus och fristående villor. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus och parkeringsanläggning. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Projektet avser 160-200 lägenheter i 1 byggnad som byggs i vinkel. Terrasserat hus med 5 till 16 våningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 180 lägenheter med bostadsrätt i 1 punkthus med 10 våningar och 3 lamellhus med 5 våningar.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i 7 flerbostadshus, 10 lägenheter i radhus och eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tuve, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 150-200 lägenheter i flerbostadshus på Glöstorpsvägen och Västra Tuvevägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 137 lägenheter i 3 hus med 4-5 våningar + takvåning samt lokaler i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .

Nybyggnad av flerbostadshus, hotell mm i Göteborg
Markanvisat till Magnolia Bostad AB. Projektet avser nybyggnad av 10000 kvm BTA lägenheter med hyresrätt, 12000 kvm BTA hotell och 500 kvm BTA lokaler. Har tidigare ingått i objektnummer 923733.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus 150 lägenheter med 11 våningar samt ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan samt en innergård på taket.

Ny- och ombyggnad av lägenheter i Tynnered
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + en indragen våning, ombyggnad av ca 30 lägenheter på gavlarna mot Opaltorget samt nybyggnad av tvättstugor på gårdar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 85 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter i flerbostadshus med garage under mark och butiker i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och småhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 87 lägenheter i två punkthus och två lamellhus. Byggstart tidigast kvartal 3 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 134 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus i ett helt kvarter med 4-7 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark. Markarbetet startar i september 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i tre punkthus, miljöbyggnad nivå silver.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 125 lägenheter i 3 flerbostadshus och 1 parkeringshus i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 129 lägenheter i flerbostadshus, bostadsrätter i 3-7 våningar med garage i källarplan. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart tidigast januari 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 123 lägenheter i ett lamellhus med 5 våningar, ett punkthus med 7 våningar och tre punkthus med 5 våningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Möjlig planlägging inom en 5 årsperiod. Planer finns på ca 100 bostäder i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 140 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Partille
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.

Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 95 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Göteborg, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 600-700 kvm lokaler. Byggstart tidigast sommar 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tuve, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus med 7-9 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 75 småhus och 50 lägenheter i 3 huskroppar. Byggstart tidigast slutet 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter. Sprängningsarbetet påbörjas i december 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 81 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar.

Ny- och påbyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser ny- och påbyggnad av ca 120 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter. Etapp 1 beräknas kunna påbörjas i april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävedalen, Partille, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 79 bostadsrätter i fyra huskroppar om fem våningar. Armering: Stena Stål AB, Box 4088, 400 40 Göteborg, Ulf Johansson, tel 031-7252000. Cellplast: Derome AB, Bjurumsvägen 14, 432 87 Veddige, Robert Rosenhard, tel 0340-666500.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 61 lägenheter i 2 flerbostadshus med 7 och 8 våningar med garage i källarvåning. Leverantör av lås: SafeTeam AB, Virvelvindsgatan 24, 417 14 Göteborg, tel 031-802480, Martin Strandner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i 2 punkthus med 8-10 våningar med en gemensam innergård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsladugård, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med garage i källarvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Billdal
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet startar i september 2016 och husbyggnationen i januari 2017.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsladugård, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter i flerbostadshus om 1-4 rum och kök med balkong eller uteplats. Grunden blir pålning och platta på mark. Entreprenör för lösull: Cremab Isolering AB, Ängsvägen 9, 187 75 Täby, tel 020-252900, Philip Hurtig Andersen.

Nybyggnad av äldrebostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i äldreboende. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50-100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast januari 2018.

Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i småhus, radhus och parhus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.

Nybyggnad av bostäder, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostäder, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.

Nybyggnad av bostäder, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2020.

Nybyggnad av bostäder, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2021.

Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.

Nybyggnad av bostäder på Frölunda torg
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt och radhus med 18 lägenheter och en villa med äganderätt.

Nybyggnad av studentlägenheter på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 160 studentbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad 40-100 lägenheter med bostadsrätt och en förskola med 6 avdelningar. Byggstart planeras under våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Planändring krävs. Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Planer i tidigt skede för nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Planer i tidigt skede för nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg
Markanvisning för ca 80 hyreslägenheter och BmSS boende ca 500 kvm. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: