Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Västmanlands län

Utveckling av stadsdel med resande anläggning i Västerås
Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till år 2026. Kommer att bli flera projekt/byggherrar samt etappindelning.

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Bostadrätter.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Öster Mälarstrand, Västerås
4 avdelningar. Förskolan kommer efter byggnation att hyras av staden.

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus (59 lägenheter).

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av lägenheter i Västerås

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kolbäck, Hallstahammar
3-5 våningar, 20-30 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus samt miljöbod/cykelrum.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: