Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Västernorrlands län

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av flytande hus i Sundsvalls hamn
På pontoner.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: