Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Värmlands län

Arvika (2)
Eda (0)
Filipstad (0)
Forshaga (2)
Grums (0)
Hagfors (0)
Hammarö (5)
Karlstad (24)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (1)
Sunne (4)
Säffle (1)
Torsby (3)
Årjäng (5)

Nybyggnad av flerbostadshus /hyresrätter o bostadsrätter/ m.m. i Karlstad
Ca 200 lägenheter kommer att upplåtas som hyresrätter med en yta om ca 12.000 kvm. Ca 90-100 bostadsrätter. Lägenheterna fördelas på ca 10 huskroppar där den högsta längst ut på piren blir 12 våningar. Det lägsta huset blir 3-4 våningar högt.

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Nybyggnad av 3 punkthus på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, äldreboende, trygghetsboende. I markplan handel och restaurang. För projektets genomförande krävs en planändring.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadshus m.m Etapp 7-8 i Karlstad
Planerat projekt efter etapp 6 objektnummer 1333108. Vad som kommer att uppföras är ej bestämt, bostäder, kontor m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 1
Avser nytt flerbostadshus efter rivning på objektnummer 1298898 med 64 lägenheter, 7 våningar med källare och en takvåning. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 2-4
Avser nytt flerbostadshus. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 punkthus samt ombyggnad av Korsvirkeshuset till gemensamhetsanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 128 lägenheter i ett område med 4 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Campusområdet i Karlstad
Omfattar nybyggnad av totalt fyra punkthus där två blir fyra våningar höga och de andra två blir sexvåningshus. Husen kommer att bestå av 92 ettor, 20 tvåor och 16 treor.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne
Projektet omfattar enligt förslag 46 lägenheter (3200 kvm BOA), 800 kvm uthyrningsbar yta (butik), 650 kvm parkeringsdäck samt 400 kvm övriga ytor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter på ca 2700 kvm. Rivning av befintlig byggnad om 250 kvm kommer att rivas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nybyggnad av äldreboende i Storfors
Avser äldreboende med 40 vård- och omsorgslägenheter i två plan, lokaler för dagverksamhet, kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Nybyggnad av ett 3-vånings flerbostadshus med 26 lägenheter mellan Sunnmansväg och kommunhuset.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 5 omfattar uppförande av enbostadshus.. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av radhus i Kil
Avser nybyggnad av 8 stycken rad/kedjehus.

Nybyggnad av fritidshus i Säffle
Planer finns att göra en komplettering med 9 stycken nya fritidshus i Hjälleskate fritidsområde. Området ligger på värmlandsnäs västra sida ca två och en halv mil sydost om centralorten Säffle.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Ombyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar renovering av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas.

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil
Avser nybyggnad av modul plats med 10 lägenheter i kil.

Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.

Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad fritidshus (3st) vid stranden i Hän i Årjäng.

Nybyggnad av kedjehus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av par- och kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.

Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: