Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Uppsala län

Enköping (19)
Heby (7)
Håbo (9)
Knivsta (11)
Tierp (3)
Uppsala (44)

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Ca 700 bostäder, idrottsplats, handel, service mm.

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus med kontor och bostäder i Uppsala
Detta är kvarter två med nybyggnad av 450 hyresrätter av totalt 1550 lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter på Flogsta, Uppsala
Ca 400 studentbostäder planeras.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala
325 st hyreslägenheter. Mellan 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 1
Byggs vid korsningen Gredelbyleden/Trunstavägen. Ca 205 mindre lgh i 4-6 våningar samt två byggrätter i 4-7 våningar och 8-15 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Brillinge
110 lgh i 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter i 4, 6 och 7 våningar. Bastu, växthus och grönytor på tak. Restaurang och bageri i entréplan samt en vinkällare.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 1 & 2
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tre huskroppar i 5-8 våningar, BOA 8600 kvm och LOA 620 kvm.

Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Mandelpilen med ca 110 välplanerade bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 112 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 120 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 lägenheter. 1 hus med 11 våningar, 2 hus med 5 våningar samt 2 hus med 4 våningar.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
Totalt på området ska ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 2
102 lägenheter i storleken 1:or (27kvm) och 2:or (38-41 kvm)

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av 108 st bostadsrätter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala
Brf under bildande. Nybyggnad av 96 lägenheter och 2 st garage (för både kvarter 1 och 2).

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Etapp 2 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 85 st lägenheter i fyra punkthus byggas. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt i området för Åsikten 1,2 och 3 byggs 241 lägenheter och sista inflyttning är beräknad till våren 2020. Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala
Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1
Etapp 1 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 22 radhus byggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 1 där det kommer byggas 90 lägenheter. Etapp 2: 1344960.

Nybyggnad av punkthus i Enköping
Ca 70 lägenheter.

Nya bostäder i Alsike, etapp 2 mfl.
Ca 2000 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av bostäder och skola i Älvkarleby
Nytt bostadsområde med möjlighet att uppföra förskola, naturområden och båtuppläggningsplats i anslutning till Kopphusvägen, Skutskär. Avser ca 40-50 st bostäder. Exploatering: 1413927

Nybyggnad av bostäder och förskola i Östhammar
Planer för 90-100 radhus eller 70-75 villor samt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Alsike
Preliminär inflyttning vintern-våren 2017/2018.

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2
I den första etappen byggs parkeringshuset och i denna etapp byggs hyresrätterna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 28 lgh + 2-4 lokaler i bottenplan, bostadsrätter. Parkering i källaren. Husen kallas för Guldpalmen, Svartbjörken och Silvergranen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, totalt 30 st bostadsrättslägenheter samt tillbyggnad av 3 övriga flerbostadshus där 15 st lägenheter kommer uppföras på vindar som hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Bålsta, etapp 4

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Librobäck
Avser 31 st lgh. Projektet hette tidigare Kv Gimo, etapp 6.

Nybyggnad av parhus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med 36-37 lägenheter på 3 våningar + vind och källare.

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.

Nybyggnad av seniorvillor i Uppsala
Söker tomt i Uppsala samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus i Skutskär

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av bostäder i Heby

Nybyggnad av bostäder i Knivsta

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping, etapp 2 mfl

Nybyggnad av radhus m.m i Uppsala
Nybyggnad av 11 st radhus samt ett LSS-boende och komplementbyggnader.

Nybyggnad av äldreboende, Skutskär, Etapp 1
Nybyggnad av 20 st lägenheter för äldre- och demensboende. Huset byggs ihop med befintliga byggnader via en förbindelsegång. Byggnaden kommer även att utgöra ersättningsboende för boende från gamla delen av Tallmons äldreboende då detta kommer att rivas.

Nybyggnad av enbostadshus i Älvkarleby
Planer för nybyggnad av 15-20 st enfamiljshus på Bollvägen, Movägen, Sportvägen och Folketshusvägen.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 8 st. radhus i 2,5 plan med putsade fasader och tak av bandsträckt stålplåt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala
Avser upphandling av arkitekttjänster inom Ulleråkerprojektet i Uppsala. Konsulten ska löpande under avtalstiden utgöra ett stöd för beställaren då behov av arkitektkompetens identifieras inom Ulleråkersprojektet. Huvudsakligen innefattar detta arbete inom program- och detaljplanearbeten samt kvalitetsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Nybyggnation av 3 st flerbostadshus med 4 st lägenheter i vardera.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Knivsta

Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Rickomberga
2-3 våningar.

Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
110 kvm/bostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 7st radhus.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Nybyggnad av 7 st enbostadshus Lagga-årby 1:6,Kragsta 2:2,Ala S:1.

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Skolsta 10:18,10:19,10:17.

Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.

Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus. Beviljas förhandsbesked kommer tomterna att säljas styckevis till privata exploatörer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av lss gruppbostad.

Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av sex parhus.

Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av övernattningsstuga.

Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.

Nybyggnad av friggebod i Enköping
Bygglov nybyggnad av friggebod med solcell.

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: