Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Södermanlands län

Eskilstuna (26)
Flen (4)
Gnesta (4)
Nyköping (33)
Trosa (6)
Vingåker (0)
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.
Nybyggnad av äganderätter i Eskilstuna
Kommer att säljas byggklar mark till för både enbostadshus och flerbostadshus. Ca 100 enheter.
Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Nybyggnad av bostadsområde i Mariefred
25 villor i två plan, 20 radhus samt 8 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Tidigare byggherre hade planer på två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.
Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 3
16 parhus och 49 lägenheter i 3 flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter
Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Totalt 33 lgh varav 6 lgh för LSS-boende. Behandlad tomtarea 3146 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
18 fristående villor med friköpt tomt.
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 11 st enbostadshus (Hus 1-11) och carportar samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Sundbyvägen-Tynäsvägen. 2-3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus med garage.
Nybyggnad av stugby i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av campingstugor aspö-djupvik 2:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus hästhoven 39.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: