Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Södermanlands län

Eskilstuna (37)
Flen (8)
Gnesta (7)
Nyköping (38)
Trosa (15)
Vingåker (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Ny stadsdel i solbergaområdet i Vagnhärad

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus/punkthus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus. Kommer att byggas i 2 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Byggs vid korsningen Eriksbergsvägen-Linnévägen. Ca 100 lgh. 4-5-7 våningar.

Ny- och påbyggnad av bostäder i centrala Flen
Götgatan/Drottninggatan. Sammanlagt 140 lägenheter på bägge etapperna.

Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ. Ca 70 platser.

Nyb av förskola, vårdbostäder, flerbostadshus,Eskilstuna, kv H
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter E
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Ca 100 bostäder. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1

Nytt område för bostäder i Nyfors, Eskilstuna

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Trosa
70-tal bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Placeringen är ej fastställd, man tittar på olika alternativ.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1
40-50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
24-40 bostäder.

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs del 1
30-40 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av markbostäder i Eskilstuna
Projektet ligger helt stilla. Oklart när/om det blir aktuellt.

Nybyggnad av bostäder i Hyltinge strand, Flen
Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
BTA: 12 000-15 000 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs etapp 1
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
4-6 våningar

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Flen

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Ca 23 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i centrala Flen

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av bostäder i Sparreholm

Nybyggnad av bostäder i Vingåker

Nybyggnad av villor, radhus och parshus i Torshälla
10 000 kvm stort område.

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Vingåker
Ca 18 hus,

Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av radhus på Djursta, Eskilstuna

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av flerbostadshus med butik i bottenplan, Eskilstuna

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1C

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1D

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Nybyggnad av äganderätter i Eskilstuna
Kommer att säljas byggklar mark till för både enbostadshus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Arnö

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: