Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Södermanlands län

Eskilstuna (25)
Flen (5)
Gnesta (5)
Nyköping (27)
Trosa (6)
Vingåker (0)

Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Både hyres och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fågelbo, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter B
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter D
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter G
Ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter C
Beställare=markägare. Ca 120- 130 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter I
Beställare=markägare. Underjordiskt parkeringshus. I entreprenaden ingår ej finplanering som kommer att utföras i en sidoentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ca 130 lägenheter.

Nybyggnad av studentbostäder i Eskilstuna

Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder, Boklok, i Läggesta

Nybyggnad av punkthus i Trosa
Bostadsrätter i 3-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av småhus och radhus/kedjehus i Oxelösund
23 villatomter.

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Nybyggnad av grupphus i Malmköping
ca 30 bostäder.

Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
16 nya stadsvillor.

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Nybyggnad av radhus i Mariefred

Nybyggnad av radhus på Borsökna, Eskilstuna, etapp 3

Nybyggnad av seniorvillor i Sparreholm

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor

Nybyggnad av seniorvillor i Sparreholm, Flen

Nybyggnad av gruppbostad i Finninge

Nybyggnad av bostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 4 små lägenheter och 1 större på innergård.

Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS boende, 6 platser+personal. Ca 1000 m2 tomtyta. Hörnedalsgatan / Flackstavägen.

Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.

Nybyggnad av parhus i Flen

Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt rivning av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus hus a marielund 1:1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av 18 st bostäder i radhusform.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt 2 miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st enbostadshus och dubbelgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av del av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport (passivhus).

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage hästhoven 34.

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: