Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Örebro län

Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
Avser nybyggnad av 231 lägenheter i 13 huskroppar med 4-8 våningar om ca 21000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Planer finns för ca 100 nya bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus och garage centralt på norr i Örebro
Avser hyresrätter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Tillhörande garage och 68 parkeringsplatser. BOA ca 4148 m2. BTA ca 8142 m2, inkl garage och fläktrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 84 bostadsrättslägenheter.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 100 lägenheter i tre huskroppar med fem våningar samt ett parkeringsgarage med plats för 25 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i en huskropp i fem våningar inklusive parkeringsgarage under mark med plats för 36 bilar.

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca. 60 lägenheter i 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 54 lägenheter i 3-6 våningar med parkeringsgarage samt ombyggnad av 80 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt förråd.

Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 47 studentlägenheter i en huskropp med fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 42 lägenheter i två hus med fyra och fem våningar om totalt ca 4000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 62 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 55 lägenheter, 6 huskroppar i 4-5 plan. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Oviss omfattning och byggstart. Sökt bygglov.

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sörbyängen i Örebro etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av 40 hyreslägenheter om 49 - 80 kvm i två huskroppar, med loftgångar.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av totalt 29 bostäder i New England-stil fördelat på 1 ½ plans radhus, 2 plans kedjehus och 2 plans parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.

Nybyggnad av seniorvillor i Karlskoga
Söker tomt i Karlskoga samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av seniorvillor i Örebro
Söker tomt i Örebro samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av radhus i Laxå
Planer finns på nybyggnad av parhus/radhus i centrala Laxå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av radhus med tillhörande förråd och parkeringar samt rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro
Stadsradhus med hög standard. Balkong och uteplats, stor terrass om 18 m2. Lägenhetsyta 121 - 129 m2. Carport med plats för två bilar. Upplåtelseformen blir äganderätt.

Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Planer finns på uppförande av gruppbostad i Örebro.

Nybyggnad av radhus i Degerfors
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i form av radhus i ett plan fördelade på två grupper samt 10 carportar, två miljöhus och en undercentral.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Nybyggnad av 5 st parhus, komplementbyggnad och plank.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 5-6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med fyra lägenheter samt förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 6 studentlägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av 40 lägenheter om tre huskroppar i fyra våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av kedjehus/radhus.

Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Nybyggnad av 6 st parhus, 3 st radhuslängor á 6 bostäder i vardera plus gemensamhetslokal.

Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus samt förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av gäststuga i Nora
Nybyggnad av gäststuga, förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: