Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (3)
Gällivare (19)
Haparanda (0)
Jokkmokk (1)
Kalix (4)
Kiruna (8)
Luleå (21)
Pajala (1)
Piteå (3)
Älvsbyn (2)

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.

Nybyggnad av äldreboende på Kronanområdet i Luleå

Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Nybyggnad av punkthus, Lulsundsberget, Luleå
Ett hus har 16 våningar och det andra huset har 11 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Pajala
Ca 70-100 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av ca 100 st lägenheter i varierande storlekar varav 30 st lägenheter för trygghetsboende som fördelas på 7 st. fler-bostadshus i 3 & 4 våningar som skall uppföras på fastigheten, med tillhörande 116 parkeringsplatser samt 2 st kommersiella lokaler.

Nybyggnad av äldreboende och hälsocentral i Älvsbyn
Planer på att bygga ett äldreboende med hälsocentral i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, vid Granngården, Gällivare

Nybyggnad av punkthus, livsmedelsbutik mm i Luleå
Se www.galaren.se

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå

Nybyggnad av parhus och kedjehus på Hällbacken, Luleå, etapp 4
40-50 lägenheter planeras i 5-8 huskroppar.

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Överkalix kommun
Avser nybyggnad av ca 5000-6000 kvm särskilt boende för äldre, 70-80 platser.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 4 våningar och det högsta 9 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av flerbostadshus/kontor i Luleå

Nybyggnad av hyreshus i Gällivare

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Nybyggnad av parhus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.

Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.

Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.

Nybyggnad av enbostadshus i Kåbdalis, Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra tre småhus för bostadsändamål på fastigheten Kåbdalis 4:61.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3-4 småhus, kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för nybyggnation av 12-14 lägenheter.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Nytt villaområde i Älvsbyn

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna
Uppdrag som kontrollansvarig vid byggnationer av både småhus och flerbostadshus i varierande storlekar.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av enkel stuga.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av studentlägenhet i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för studentboende t o m 2018-06-30.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: