Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Byggherre är bolag under bildande. Upplåtelse är hyresrätt. Varje lägenhet får egen tvättpelare. Tillhörande parkeringsplatser. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Planerad byggstart planeras vid årsskiftet 2016-2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Förslag finns på uppförande av ca 75 lägenheter i fyra lamellhus, flerbostadshus i 6-8 våningar, orienterade längs Norra vägen. Föreningens stämma har ännu inte fattat något beslut om byggnationen. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Ljungbyholm
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Ljungbyholm
Avser nybyggnad av 13 st småhus.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 14 lägenhetshus samt 8 förrådshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: