Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Kalmar län

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Vimmerby
100-150 lgh.

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn
I bottenplan finns 75 parkeringsplatser och förråd. Den totala ytan uppgår till drygt 6000 m2 varav 3500 är bostäder

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser 108 bostäder, 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter kommer uppföras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 70 - 90 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
9 våningshus med 80 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt en ny- och ombyggnad av parkeringsytor.

Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av enbostadshus på Öland, etapp 3

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Kooperativa hyresrätter om två, tre eller fyra rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats.

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Nybyggnad av bostadsrätter i Mörbylånga
Avser 14-16 styckehus mot privat personer.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av parstugor på camping, Borgholm
Etapp 2 omfattar 17 parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus, 381 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Mellan 8-16 lägenheter i 2 mindre punkthus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Vimmerby
Detaljplaneärende i samrådsskede.

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Nybyggnad av parhus i Mönsterås

Ombyggnad av skola i Mörbylånga
En ombyggnation skall utföras av befintlig skola till en bostad. Ändrad användning till bostad.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (148 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh.

Nybyggnad av grupphus i Mönsterås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, snurrom etapp 1.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnasd av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Skäppebo 1:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: