Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Vetlanda

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Nybyggnad av radhus i Bäckseda, Vetlanda
Uppförande av 16 radhuslägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för helt ny byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad och eldstad samt rivning av befintlig stuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: