Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Bålsta
Nybyggnad av ca 300 lägenheter med lokaler för butiker och kontor i botten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 1

Nybyggnad av parhus och kedjehus i Bålsta
Nybyggnad av 6 st parhus samt 24 st kedjehus.

Nybyggnad av bostäder i Bålsta, etapp 3

Nybyggnad av särskilt boende, Bålsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: